Veelgestelde vragen

Waarin onderscheidt Kenter zich van andere aanbieders in de Jeugdhulp?

Kenter is uniek omdat specialisten met een Jeugd GGZ achtergrond (GZ psychologen, Psychiaters, Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen), samenwerken met specialisten vanuit de Jeugd en Opvoedhulp (maatschappelijk werker, Orthopedagogen). Zij combineren hun expertise om cliënten te helpen. Een compleet specialistisch aanbod onder één dak dus.   

Waarom zou ik als (toekomstig) cliënt kiezen voor Kenter Jeugdhulp?

Kenter Jeugdhulp biedt een scala aan hulpvormen onder één dak. Kenter biedt zowel Geestelijke Gezondheidszorg als Jeugd en Opvoedhulp. Een hulpvraag kan dus vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Bovendien voorkomt het brede aanbod van Kenter Jeugdhulp, dat cliënten zich bij meerdere loketten moeten melden.

Welke informatie is minimaal nodig om een kind of jongere aan te melden?

Bij aanmelding hebben wij een aantal gegevens nodig, te weten: gegevens van het kind: BSN, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum kind, wie heeft gezag/voogdij over het kind. Verder willen we graag de gegevens van de ouders hebben: naam, adres, postcode, woonplaats. Als het kind/de jongere ergens anders dan bij de ouders woont, dan hebben we het laatste verblijfadres nodig. Tenslotte willen we weten wat de hulpvraag/reden voor aanmelding is. 

Wat gebeurt er na aanmelding en wanneer start hulpverlening?

Bij een aanmelding wordt bekeken of wij voldoende informatie hebben ontvangen. Vervolgens nemen wij contact op met de cliënt om de hulpverlening te stemmen. Soms kunnen wij niet direct hulp bieden. In dat geval plaatsen wij de cliënt op een wachtlijst. Onze cliënten staan op dat moment echter niet alleen. Een contactpersoon afkomstig van Kenter onderhoudt contact met de jongere en het gezin en – indien van toepassing – met de betrokken CJG coach of de Jeugd & Gezinsbeschermer.

Zijn er uitzonderingen op de ingekochte hulpvormen door gemeenten?

Voor sommige vormen van hulpverlening zijn er ook overeenkomsten bereikt met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar en Haarlemmermeer. Als u het gezag over een kind of jongere heeft, maar u woont niet in één van deze gemeenten, dan kan alleen worden aangemeld na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende gemeente(n).

Ik woon in een ander regio dan waar Kenter Jeugdhulp werkt. Kan ik toch een jongere aanmelden?

De hulpverlening van Kenter Jeugdhulp werkt via inkoop van hulp door gemeenten. Als de gemeenten een bepaalde hulpvorm heeft ingekocht, wordt deze vergoed. Als de ouder die het gezag over het kind of de jongere heeft, in de inkopende gemeenten staat ingeschreven, kan het kind/de jongere  worden aangemeld. 

Als u in een gemeente woont waar inkoop van zorg niet met Kenter Jeugdhulp is geregeld, maar u of uw verwijzer is van mening dat hulpverlening vanuit Kenter de best passende oplossing is, kunt u bij de betreffende gemeente informeren of men bereid is om hulpverlening door Kenter Jeugdhulp voor het aan te melden kind – bij uitzondering – te financieren.

Verder lezen →