Nieuws

Nieuws van het LOCK

De nieuwsbrief van Het LOCK is verschenen. Blijf in de zomer op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom de Verbeterde meldcode of start in het najaar met een training zoals Words & Pictures, Taxatiegesprekken of Kindgesprekken.

 

KJTC wint VGCT-Zomerworkshop ‘Exposure’ door Prof. Dr. Agnes van Minnen

VGCT

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT) is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. Kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitoefening van de cognitieve gedragstherapie, dát is waar het om draait binnen de VGCT. Wat kwalitatief hoogwaardig betreft kunnen de VGCT en ons eigen KJTC elkaar een hand geven. Ook binnen het KJTC, waar zorg geboden wordt aan chronisch getraumatiseerde en verwaarloosde kinderen, ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit en het verder ontwikkelen van de hulpverlening aan deze kinderen.

Verder lezen →

ZIVVER en veilig versturen van informatie

Kenter Jeugdhulp gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 11 april 2019 gebruikt Kenter Jeugdhulp ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen, en dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen. In dit bericht een handleiding.

Verder lezen →

Bestuurder Kenter Jeugdhulp kondigt vertrek aan

De bestuurder van Kenter Jeugdhulp, Rob van Dam, heeft om persoonlijke redenen zijn vertrek aangekondigd

Rob van Dam heeft samen met medewerkers, cliëntvertegenwoordigers, pleegouderraad en stakeholders een actuele koers uitgezet voor Kenter Jeugdhulp. Met als uitkomst een duidelijk profiel als integrale jeugdhulp specialist, gericht op goede samenwerking in de keten. Kenter heeft de ambitie een aantal specialismen naar een nog hoger expertniveau te ontwikkelen, te beginnen met traumahulp, pleegzorg, verbinding jeugdhulp met onderwijs, autisme en hulp voor het jonge kind. Daarmee biedt Kenter Jeugdhulp nog effectievere hulp en wil daarmee ambitieuze hulpverleners aan zich binden.

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Rob Van Dam en dankt hem voor zijn betrokkenheid en inzet.

De Raad van Toezicht is zich bewust van de belangrijke maatschappelijke taak die Kenter Jeugdhulp heeft. De Raad van Toezicht heeft met Rob van Dam afgesproken dat deze aan het roer blijft totdat een opvolger is gevonden en ingewerkt.

Meer jeugdigen in gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd die valt onder de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg. Het is een kleinschalige woonvorm waar  één of meerdere jeugdigen (meestal 3 tot 6) tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) – op een professionele wijze – 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. Kenter Jeugdhulp biedt deze zorgvorm aan onder de naam projectgezinnen.

In de bijlage bij dit bericht een factsheet Gezinshuizen met alle bijzonderheden, trends en ontwikkelingen.

Mochten er vragen zijn over de inhoud van dit bericht of wilt u meer informatie, neem dan contact op met José de Boer (josedeboer@kenterjeugdhulp.nl)

Factsheet Gezinshuizen

 

Hack PratenOnline.nl

Eind november 2018 werd de website van Praten on Line gehackt. Afgelopen week stelde Kenter op verzoek van de gemeentes een verklaring met de stand van zaken op.

Verder lezen →

Buddy voor nieuwe pleegouder(s)

Klik hier of op foto om hele afbeeling te zien

Pleegouder krijgt buddy

“Het is belangrijk dat pleegouders ervaringen kunnen delen”. Dat zei Rob van Dam, bestuurder van Kenter Jeugdhulp, op 12 november j.l. bij de installatie van zeven ervaren pleegouders als officiële pleegouderbuddy. De ervaren pleegouders gaan beginnende pleegouders gedurende de eerste drie maanden van de eerste pleegzorgplaatsing met raad en daad bijstaan. Wie meer wil weten over pleegzorg en buddy’s, kan terecht bij Kenter Jeugdhulp.

Verder lezen →

Workshop in het kader van de Week tegen Kindermishandeling

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling (19 t/m 25 november 2018) verzorgen collega’s van het KJTC een workshop. In dit bericht lees je alle bijzonderheden. Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil, Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie.

Klik hier voor alle informatie over de workshop (Hier vind je ook aanmeldinformatie. De workshop biedt plek aan maximaal 30 personen).

AZ doneert sporthek

Samenwerking sportverenigingen

Met de actie ‘Doneer je sporthek’ werkt Pleegzorg Nederland dit jaar samen met het sportverenigingen voor de werving van nieuwe pleegouders. Sportclubs kunnen op een simpele manier een bijdrage leveren aan de campagne Supergewone mensen gezocht door hun sporthek beschikbaar te stellen voor een spandoek. Overal in Nederland helpen sportverenigingen zo mee aan de werving van nieuwe pleegouders.
 

AZ stelt ook led boarding beschikbaar

De aanpak van AZ is letterlijk ‘groots’. Ze stellen hun grootste led boarding beschikbaar tijdens de week van de pleegzorg. Deze hangt aan de buitenkant van het stadion en is onderscheidend op het gebied van licht, beweging en flexibiliteit. Hierdoor behaalt pleegzorg maximale attentie- en exposurewaarde. Samen met AZ directeur Robert Eenhoorn geeft wethouder Elly Konijn-Vermaas een druk op ‘de rode knop’ op de grasmat in het Afas stadion. Zij zetten daarmee de LED-boarding in en buiten het stadion live. We houden nog even geheim hoe dat er uit ziet. Daarna kunnen pleeggezinnen genieten van een spannende bekerwedstrijd tussen AZ-VVV.
 

Alkmaar zoekt nieuwe pleeggezinnen

In Alkmaar wonen 85 pleeggezinnen. Toch zoekt de gemeente Alkmaar, samen met de pleegzorgaanbieders, naar nieuwe pleeggezinnen. Er zijn namelijk nog steeds kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin. Zoals voor Jayden (bijna 2) voor wie een pleegzorgaanbieder een pleeggezin zoekt waar hij twee weekenden per maand mag logeren, maar ook voor drie kinderen uit één gezin: Nick (7), Jari (2) en hun zus Carry (4) jaar.

Kijk voor meer verhalen over pleegzorg op de website www.supergewonemensengezocht.nl 

De Week van de Pleegzorg is onderdeel van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ die loopt tot eind 2018. De campagne is financieel mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Verder lezen →

Kenter sluit aan bij ZorgDomein

Het is bij het merendeel van de huisartsen al een vertrouwd beeld. Als een patiënt wordt doorverwezen voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek in een ziekenhuis, is dat met één druk op de knop geregeld. De betreffende afdeling of specialist in het ziekenhuis hoeft niet meer te wachten op een patiënt met een verwijsbrief en kan zich beter voorbereiden op het eerste gesprek. Ook de patiënt kan zich beter voorbereiden: hij of zij ontvangt direct informatie over wat er verder aan informatie nodig is voor het bezoek bij de specialist. Kenter Jeugdhulp neemt op 10 september 2018 ZorgDomein in gebruik.Wat ZorgDomein precies is en waarom ook onze cliënten bij deze samenwerking baat hebben, is te lezen in dit nieuwsbericht. Op de foto: taart ter ere van de livegang.

Verder lezen →