Sparq Jeugdhulp maakt mentale gezondheid bespreekbaar op middelbare scholen

Psychische problemen zijn nog lastig om over te spreken. Zeker onder jongeren. En dat terwijl naar schatting één op de vijf jongeren tussen de 11 en 18 jaar ermee te maken heeft. Om jongeren en scholen te helpen problemen tijdig aan te pakken start Sparq Jeugdhulp (een samenwerking tussen Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep) deze maand een campagne om mentale problemen bespreekbaar te maken op middelbare scholen in regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

De campagne bestaat uit een reeks van gastlessen op middelbare scholen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Tijdens de lessen wordt er stilgestaan bij het herkennen van psychische klachten, praten over psychische klachten en weten wat te doen wanneer je er last van hebt.

De lessen worden gegeven door Jeffrey Ward Brew, gezinstherapeut bij Youz, en jongerencoach en trainer Youssef EL landouzi. In de gastles vertelt Youssef EL landouzi zijn eigen verhaal in de vorm van een rap. Samen met Jeffrey heeft hij een boodschap: praat of rap er over, want je bent niet de enige!

‘Door schaamte rondom mentale klachten te doorbreken, hopen we dat jongeren eerder durven te vertellen wanneer het minder goed met hen gaat. Zo kunnen ze tijdig de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is en voorkomen we heftigere problematiek op latere leeftijd. – Jeffrey Ward Brew

Plaatsvervangend schooldirecteur Viola Scheerder van het Haarlem College: ‘Na twee jaar Corona is mentale gezondheid een actueel onderwerp en is de mentale gezondheid bij veel jongeren afgenomen. Ook bij ons op school zien we vaker leerlingen met mentale problemen als gevolg van de corona-periode. Dit uit zich in gevoelens van eenzaamheid of overprikkeling. Ook het schoolwerk lijdt eronder. Het is belangrijk dat we hierover in gesprek gaan en jongeren bewust te maken van het belang van mentale gezondheid. Maar daar hebben we als school wel hulp bij nodig.’

Introductie Gelukstrijders

De campagne bestaat meer dan alleen uit gastlessen. Om mentale gezondheid op scholen op een positieve manier te borgen worden er ook Gelukstrijders geïntroduceerd. Een functie waar betrokken leerlingen met oog voor de omgeving zich voor kunnen opgeven. Deze Gelukstrijder wordt onderdeel van de leerlingenraad, zet zich in voor de mentale gezondheid en gaat op een laagdrempelige manier met medeleerlingen in gesprek. Hiervoor krijgen zij speciale trainingen en begeleiding van Sparq Jeugdhulp.

‘Veel jongeren denken dat zij de enige zijn die op mentaal gebied bepaalde struggles ervaren. Hierdoor zie je dat zij zichzelf nog meer isoleren en dingen opkroppen. Dit komt er later vrijwel altijd op een negatieve manier uit. Delen is helen! Hoe mooi is dan dat er leeftijdgenoten zijn die sturing kunnen geven aan de ander. Jongeren die ook mentale uitdagingen hebben gehad of die de intrinsieke motivatie voelen er voor de ander te zijn. Gelukstrijders, die aansluiting vinden of onderdeel worden van een zelfde belevingswereld. Dat maakt een Gelukstrijders zo waardevol!’- Youssef EL Iandouzi

Over Sparq Jeugdhulp

Sparq Jeughulp is een samenwerking tussen Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep. Samen bieden wij voor ieder kind met ontwikkelings -, gedrags en gezinsproblemen in de regio Zuid Kennemerland en IJmond passende en integrale jeugdhulp. Onze hulp start niet bij de voordeur maar al daarvoor. Zo zien wij het als een belangrijke taak om aan te sluiten bij onder andere het regulier en voortgezet onderwijs. Het op tijd kunnen inzetten van specialistische jeugdhulp (laagdrempelig en op locatie) werkt preventief en voorkomt verergering van de problematiek op latere leeftijd.