Dataverzameling Rewind and Fast Forward per 1 maart gestart

Vorig jaar zijn verschillende instellingen getraind in ITT en FITT en is een aantal pilots gestart om ervaring op te doen met het behandelprotocol. Het onderzoeksteam is blij te melden dat de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) de studie heeft goedgekeurd waardoor vanaf 1 maart de dataverzameling van start is gegaan.

Samen werken aan structurele veiligheid

ITT staat voor Intensive Trauma Treatment en deze intensieve traumagerichte behandeling wordt geboden aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Binnen de studie Rewind and Fast Forward wordt getoetst of het toevoegen van een gezinsgerichte component aan ITT van meerwaarde is voor herstel en structurele (emotionele en fysieke) veiligheid.  Deze behandeling, waarbij een gezinsgerichte component is toegevoegd, heet Family Based-Intensive Trauma Treatment (FITT). Binnen FITT wordt naast traumabehandeling voor de jongere, ouderbegeleiding ingezet en middels systeemtherapie met het hele gezin gewerkt aan verbetering van de gezinsrelaties.

Goedkeuring voor start dataverzameling

Na de eerder genoemde start van de pilot zijn opnieuw belangrijke stappen gezet. Zo is er nu toestemming van de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie). De METC is een onafhankelijke commissie die een afweging maakt tussen het wetenschappelijk belang van het onderzoek en de belasting en het risico voor deelnemers. Nu deze goedkeuring binnen is start de dataverzameling.

Meer weten of verwijzen?

Wil je meer weten over dit mooie project en/of een cliënt doorverwijzen? Bekijk dan de folder. Voor meer informatie over het onderzoek kun je ook naar Informatie Rewind and Fast Forward ZonMW

Folder lezen? Klik op Rewind and Fast Forward folder