Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. In dit bericht meer informatie.

Wat verandert er voor jeugdigen die op dit moment jeugdhulp hebben?

Voor de meeste jeugdigen verandert er niets. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert echter niet! Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional.

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen gemeenten dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige laten weten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u meer informatie over het woonplaatsbeginsel en de wetswijziging.

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

· In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.

· In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waar kan ik terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij uw gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

Landelijke-richtlijn-communicatie-naar-jeugdigen Stroomschema-WPB-jeugd.v1.0

Stroomschema-WPB-jeugd.v1.0