GroenLinks Heemskerk bezoekt kortverblijf groep Kenter Jeugdhulp

Jos Burger en Kristina van der Geest, raadsleden van GroenLinks in Heemskerk, brachten op dinsdag 29 maart j.l. een bezoek aan kortverblijf groep Orion in Haarlem. Ook medewerkers van kleinschalige woongroep Vesta van Kenter waren tijdens het bezoek vertegenwoordigd.

Oprecht geïnteresseerd en betrokken

De raadsleden zijn oprecht geïnteresseerd en betrokken tijdens hun bezoek aan één van de vele residentiële voorzieningen van Kenter Jeugdhulp. Jos Burger geeft aan een beperkt beeld te hebben van hoe de jeugdzorg er nu eigenlijk uitziet en wat erbij komt kijken op de werkvloer. Kristina van der Geest is zelf pedagogisch medewerker geweest.

Medewerkers zien verschuiving

Thema’s als administratieve lasten en bureaucratie, een toename van de complexiteit van de zorgvraag van de jongeren, de verhoogde werkdruk en beperkte financiële middelen passeren de revue. De medewerkers zien in de afgelopen jaren een verschuiving in werkzaamheden optreden. “We maken ons zorgen om het werk maar bovenal om de jongeren. We werken tegenwoordig regelmatig thuis aan e-mails of verslagen om op de groep tijd over te hebben om met de jongeren een spelletje te kunnen doen. Onze doelgroep heeft behoefte aan stabiliteit en continuïteit van zorg. Dat kunnen wij ondanks onze inspanningen niet altijd waarborgen.” 

Vervolg

Jos Burger vertelt na het gesprek echt geschrokken te zijn van de verhalen. Hij en zijn collega zijn onder de indruk van de passie die de medewerkers van Kenter hebben voor hun werk. “Ik kreeg met de minuut meer respect voor deze medewerkers en alles dat zij doen. We hebben wat ons betreft een goed beeld gekregen van waar Kenter tegenaan loopt.” Jos is van mening dat het niet moet blijven bij deze ontmoeting en het éénmalig delen van ervaringen. “Hier moeten we meer mee. Ik denk bijvoorbeeld aan een thema-avond over jeugdzorg waar medewerkers uit de jeugdzorg hun verhalen vertellen en waarbij ons kamerlid Lisa Westerveld ook aanwezig is.”

Persoonlijk gesprek

De medewerkers van Kenter die bij de ontmoeting aanwezig waren vertellen dat ze het fijn vinden om gehoord te worden. “Persoonlijke gesprekken zeggen vaak meer dan cijfers op papier.” Ook namens Kenter Jeugdhulp willen we Jos en Kristina van harte voor hun bezoek bedanken.