Effectieve jeugdhulp vraagt om krachtige samenwerking!

Kinderen en jongeren met meer ingewikkelde problemen hebben vaak zorg nodig vanuit verschillende specialismen, zoals de jeugdhulp, jeugd GGZ/verslavingszorg en/of jeugd LVB. Inmiddels is bekend dat cliënten het beste geholpen zijn met deze zogenaamde integrale aanpak en dat deze benadering een belangrijke rol speelt bij het succes van de behandeling. Ook de jeugdzorg visie binnen Zuid-Kennemerland en IJmond stelt dat de jeugdhulp in de regio’s beter kan én moet. Bovendien lopen de huidige contracten voor jeugdhulp binnen de genoemde regio’s af op 1 januari 2023. Om die redenen hebben zorgaanbieders de Hartekamp Groep, Kenter Jeugdhulp en Youz de handen in elkaar geslagen!

Belangrijke doelen met belang cliënt voorop!

De samenwerkende organisaties streven belangrijke doelen na: kinderen en hun ouders moeten tijdig de juiste hulp krijgen; niet zwaarder dan nodig en zo dicht mogelijk bij huis.

Een aanvullende reden om de samenwerking te zoeken is een andere werkwijze bij de inkoop van jeugdhulp. De gemeenten willen dat er een einde komt aan de onwenselijke situatie waarin kinderen en jongeren van aanbieder naar aanbieder worden verwezen, omdat er niet één aanbieder is die álle benodigde hulp kan leveren. Door de samenwerking met de genoemde zorgaanbieders ontstaat een breed en samenhangend aanbod aan jeugdhulp. Deze aanbieders kunnen bovendien aantonen dat ze ervaring hebben in de vereiste vormen van jeugdhulp én dat ze de benodigde hulp in samenwerkingsverband kunnen leveren.

Samen nóg sterker!

Vanuit deze gedachte is de Hartekamp Groep-Kenter Jeugdhulp-Youz driehoek gevormd. De toekomstige samenwerking is geformaliseerd met een intentieverklaring. Op 1 december 2021 doen de organisaties gezamenlijk een voorstel met aanbod aan de gemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond. Vervolgens start een dialoogfase. In deze fase geven de gemeenten samen met de jeugdhulpaanbieders invulling aan de nog te sluiten overeenkomst. Uiteindelijk wordt begin oktober 2022 bekend welke jeugdhulpaanbieders geselecteerd en gecontracteerd worden.

Een breed palet aan hulp

De expertise van de Hartekamp Groep ligt op het vlak van verstandelijke beperkingen (LVB) en complexe zorg voor jeugd en volwassenen. Kenter Jeugdhulp biedt gespecialiseerde jeugdzorg, jeugd GGZ en maatschappelijke opvang. Youz biedt jeugd GGZ en heeft daarnaast vanuit de andere zorgmerken binnen de Parnassia Groep een ruim aanbod aan volwassen GGZ en verslavingszorg.

Door het samengaan wordt de deskundigheid vanuit verschillende specialismen nóg beter benut. Uiteraard brengen de drie organisaties ook hun netwerken in waardoor de gewenste ketenzorg verder aangevuld wordt met kennis en kunde. Samen kan een totaalpakket aan jeugdhulp binnen alle domeinen aangeboden worden.

Gezamenlijk optrekken richting nóg betere jeugdhulp!

De samenwerkende organisaties willen toewerken naar een gezamenlijke toegang zodat voor elke cliënt snel de juiste hulp kan worden ingezet. Niet eindeloos doorverwijzen, snel een goede match tussen vraag en aanbod, zo licht als mogelijk maar ook zo intensief als nodig.

Samen kan beter ingezet worden op verdere professionalisering en is er meer mogelijk aan opleiden, zorg-innovatie en onderzoek. Gezamenlijk optrekken richting nóg betere jeugdhulp!

Op de foto van links naar rechts: Jozien Snijders (bestuurder Youz), Bert Deitmers (Bestuurder Kenter Jeugdhulp) en Marlijn Lenselink (bestuurder Hartekampgroep).