De scheidbijl begraven…Kinderen uit de knel ondersteunt kinderen in de knel

Kinderen uit de Knel ondersteunt gezinnen in conflictscheiding

Ouders, kinderen en de mensen om hen heen lijden onder de machteloos makende strijd en stress die een ‘vechtscheiding’ (complexe conflictscheiding) kenmerken. Ouders maken zich zorgen om hun kinderen omdat ze beseffen dat langdurige spanningen niet goed zijn voor hun kind(eren).

Justine van Lawick en Margreet Visser zijn in 2011 in Haarlem gestart met de eerste behandelgroepen voor kinderen en ouders die verwikkeld waren geraakt in zo’n conflictscheiding. Ouders worden daarbij gesteund door een team van therapeuten in het vinden van een nieuwe weg met minder spanningen en conflicten. De resultaten waren goed*. Zo goed, dat het verwijzende instanties, maar ook rechtbanken, opviel. Zo ontstond de vraag naar een opleiding, om meer gezinnen te kunnen helpen. Sinds 2013 volgden honderden professionals de opleiding en veel zorgaanbieders in het land startten met het begeleiden van  gezinnen door middel van het organiseren van Kinderen uit de Knel groepen. Kinderen uit de Knel is namelijk een therapeutisch groepsprogramma: zowel ouders als kinderen leren veel van elkaar in een groep.

Scheidbijl begraven

Het initiatief maakte een vliegende start , maar er was meer nodig om kwaliteit en voortgang te waarborgen. In 2016 is door het ministerie van Veiligheid en Justitie de ‘Divorce Challenge’ uitgezet. Het doel daarvan was om ideeën te verzamelen die moesten leiden tot verbetering van de situatie van kinderen die in de knel raken door de scheiding van hun ouders. De deelname van Kinderen uit de Knel aan de Challenge is gehonoreerd met een meerjarensubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Directie Jeugd. Deze werd ingezet voor de realisatie van een Platform voor ouders, de kinderen en hun netwerk, therapeuten en verwijzers. Dankzij de subsidie – die onlangs werd afgerond– zijn Platform, website en – per 3 maart a.s. – het register voor gecertificeerde Kinderen uit de Knel therapeuten gerealiseerd. Hierdoor kunnen ouders, kinderen en hun netwerk adequater geholpen worden, onder andere door onderlinge kennisdeling, het leggen van verbindingen tussen elkaar en samenwerking van de therapeuten. 

Meer weten over Kinderen uit de Knel? Bezoek de gloednieuwe website https://kinderenuitdeknel.nl/ en bekijk de video https://kinderenuitdeknel.nl/#homepage_video