Pedagogisch coach

Laagdrempelige hulp in de eigen omgeving

De Pedagogisch Coach is er speciaal voor kinderen die functioneren in de klas lastig vinden. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het opvolgen van (gedrags)instructies, het volhouden van werk, of het reguleren van spanningen en emoties. Een coachtraject van zes maanden kan uitkomst bieden. Samen met kind, ouders en leerkracht brengt de coach de hulpvraag in kaart en stelt een behandelplan op. Het doel is het aanleren van vaardigheden, zodat het kind meer profiteert van het geboden onderwijs. Naast de specifieke werkpunten in het traject, wordt het zelfvertrouwen van het kind en de werkrelatie tussen leerkracht en kind versterkt. De coach is de verbinder tussen kind, ouders en school. De specifieke gebruikte programma’s zijn aantoonbaar werkzaam. Zo nodig wordt andere hulp binnen Kenter ingezet. Deze laagdrempelige hulp kan zowel in als buiten de eigen klas geboden worden (op IKC, regulier onderwijs, peuterspeelzaal) maar ook thuis.

Pedagogische coaching trajecten

 

Teug naar start