Video interactiebegeleiding (VIB)

Het doel van Video-interactiebegeleiding (kinderen van 0-12 jaar) is het tot stand brengen van goed contact en adequate communicatie tussen kinderen en volwassenen en het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind door positief leiding geven. Korte video opnames van alledaagse omgang tussen kinderen en opvoeders dagelijkse situaties worden samen met de ouders bekeken. Acties en reacties worden bespreken (micro-analyse), waarbij de focus ligt op de contact- en ontwikkelinitiatieven van het kind. Het is een kortdurend traject van maximaal drie opnames ​en drie terugkijkgesprekken. VIB ​binnen pedagogische coaching wordt ingezet t.b.v. observeren en analyseren van het functioneren van het kind op de Ppeuterspeelzaal, op de kinderopvang of op school.

Terug naar start