Integraal Kind Centrum (IKC)

Jeugdhulp op school: het IKC!  

Direct naar:  

”Eindelijk een school waar ik alles goed doe!”

Wat?

Het IKC biedt kinderen waarbij de ontwikkeling niet goed verloopt snel de juiste specialistische ondersteuning in de vorm van jeugdhulp op school. IKC staat voor Integraal Kind Centrum: een plek waar vertegenwoordigers van het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulpverlening nauw samenwerken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat kinderen nog niet rijp zijn voor school terwijl ze er wel (bijna) de leeftijd voor hebben. Of misschien heeft een kind veel moeite om zich op het (speciaal) basisonderwijs te handhaven vanwege bepaalde problematiek. Het IKC is bedoeld voor kinderen tot circa 12 – 13 jaar en hun gezinnen die meer nodig hebben dan alleen ambulante hulp. Binnen het IKC wordt een kind in samenwerking met het gezin onderzocht zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is en hoe iedereen, dus kind én gezin, zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Uitgangspunt is een kind dat weer plezier heeft in het naar school gaan en zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de klas.

Hoe?

Behandeling bestaat onder andere uit het maken van een plan en het stellen van doelen. Kinderen krijgen behandeling op de groep/in de klas en ouders krijgen – als ze dat willen – thuis ondersteuning. Daarnaast is diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor de kinderen een mogelijkheid. Het onderwijsaanbod is verwerkt in dagbehandeling die wordt vormgegeven in de klas. Zodat het kind nieuwe dingen leert op de plek waar het ze kan laten zien. Na de behandeling kan het kind op ontspannen wijze doorstromen naar het soort onderwijs dat het beste bij hem of haar past. Als dat nodig is, kunnen altijd aanvullende behandelmogelijkheden worden ingezet.

Waar?

Er zijn twee regio’s met een IKC’s van Kenter. Klik op een regio om het hulpaanbod binnen het IKC te zien.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen. Bel of mail ons!

IJmond:

SBO De Zeearend, De Dalen 1, 1945 NC  Beverwijk
SBO De Boekanier, Willemsbeekweg 80, 1971 GZ  IJmuiden
Voor meer informatie: Julia Kerklaan, leidinggevende via juliakerklaan@kenterjeugdhulp.nl of via het algemene telefoonnummer van Kenter 088 243 43 43

Zuid-Kennemerland:

SBO Satelliet, Albert Schweitzerlaan 8, 2037 RS  Haarlem
SBO Focus, Houtmanpad 33, 2014 AD  Haarlem
Voor meer informatie: José Jonker, leidinggevende via josejonker@kenterjeugdhulp.nl of via het algemene telefoonnummer van Kenter 088 243 43 43

 
De methodieken die wij gebruiken binnen de verschillende zorgproducten op het IKC bevatten (elementen van) wetenschappelijk onderbouwde methodes. In samenwerking met Bureau Peers heeft Kenter de producten vorm en inhoud gegeven.
Voor meer informatie over Bureau Peers zie: http://bureaupeers.nl