Integraal Kind Centrum (IKC)

Integrale Kind Centra IJmond en Kennemerland: voor elk kind onderwijs & jeugdhulp op maat

Deeltijdbehandeling in het Integraal Kind Centrum (IKC)

Soms hebben kinderen tot circa 12 – 13 jaar en hun gezinnen meer nodig dan alleen ambulante hulp. Ze zijn nog niet rijp voor school terwijl ze er (bijna) wel de leeftijd voor hebben, ofwel ze hebben veel moeite om zich op het (speciaal) basisonderwijs te handhaven vanwege hun problematiek. Onder meer voor deze kinderen is het Integraal Kind Centrum (IKC) opgericht. In het IKC werkt Kenter intensief samen met het Speciaal (basis) Onderwijs, logopedisten en fysiotherapeuten en soms nog andere partners in de zorg zoals Lijn5 en de Hartekamp.

In het IKC wordt het kind in samenwerking met het gezin onderzocht zodat helder wordt wat er aan de hand is en hoe het kind en het gezin geholpen kunnen worden. Beoogd wordt dat belemmeringen voor een optimale ontwikkeling van het kind worden weggenomen en dat het kind (weer) mee kan draaien in de klas. Naast hulp vanuit het IKC worden waar nodig aanvullende behandelmogelijkheden ingezet.

Over het IKC

Binnen het Integraal Kind Centrum (IKC), werken vertegenwoordigers van het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulpverlening nauw samen. Door die samenwerking van verschillende specialisten, kan het IKC kinderen, waarbij de ontwikkeling niet goed verloopt, snel de juiste ondersteuning bieden. Dat gebeurt in verschillende groepen, zoals algemene behandelgroepen, in autigroepen (speciaal gericht op autistische kinderen) en in ouder-kind groepen. We benutten bij de hulp altijd de kracht, de talenten en de mogelijkheden van elk kind én de kracht van onze samenwerking. Kinderen en hun gezinnen staan centraal bij onze (vak)bekwame medewerkers. Zij werken op een toegankelijke manier en vanuit optimisme en vertrouwen aan aansluiting en verbinding. Doel: samen verder komen en kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op vervolgonderwijs, op een volwaardige deelname aan de maatschappij en op een succesvolle toekomst!

 

Wegwijs

Wegwijs is een praktische hulpvorm die uitgaat van de gedachte dat een probleem geen probleem is, maar een vaardigheid die nog geleerd of verbeterd kan worden. Het is gericht op ouders én kind. Het doel van Wegwijs is een positieve ontwikkeling op gang te brengen, zodat ouders weer op een positieve manier verder kunnen met hun kind(eren). Kijk voor meer informatie op Wegwijs.

Voor wie en hoe lang?

Het Integraal Kind Centrum heet kinderen van 0-13 jaar met specifieke onderwijs-, opvoedings- en begeleidingsbehoeften van harte welkom. Zij zijn verzekerd van een unieke onderwijsplek met een begeleidingstraject op maat. Op onze dagbehandelingsgroepen (van 0-7 jaar) is de maximale behandelduur negen maanden, maar de precieze duur hangt af van de specifieke situatie. Ondersteuning is dus tijdelijk, maar altijd zo licht als mogelijk en dicht bij huis.

Waar?

IKC’s zijn te vinden op vier locaties: SBO (Speciaal Basis Onderwijs) De Zeearend in Beverwijk, SBO De Boekanier in IJmuiden, SBO Satelliet in Haarlem en SBO Focus, ook in Haarlem.

Door wie?

Het Integraal Kind Centrum is een samenwerkingsverband van Passend Onderwijs IJmond, de Antoniusschool (Aloysius), De Hartekamp Groep, Kenter Jeugdhulp, SBO De Zeearend, SBO De Boekanier,  SBO Focus, SBO Satelliet en lijn 5. Deze samenwerking staat garant voor kwalitatief hoogstaande jeugdhulp.

Hoe?

Kinderen worden naar de dagbehandelingsgroepen van het IKC doorverwezen door de huisarts of door de Centra voor Jeugd & Gezin. Vanuit de school kan ook verwijzing gerealiseerd worden door een Alert4you medewerker van Kenter Jeugdhulp. In de eerste zes weken op de dagbehandeling vindt observatie plaats, daarna zetten we – samen met het gezin – onze schouders eronder. Behandeling bestaat onder andere uit het maken van een plan en het stellen van doelen. Kinderen krijgen behandeling op de groep, ouders krijgen – als ze dat willen – thuis ondersteuning. Daarnaast is diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor de kinderen een mogelijkheid. Het onderwijs aanbod is verwerkt in de dagbehandeling. In het begin van de behandeling zijn kinderen vaak nog niet klaar voor onderwijs, maar naarmate de ze langer bij ons zijn, neemt het aantal dagdelen onderwijs toe. Dat zorgt ervoor dat het kind na de behandeling kan doorstromen naar het soort onderwijs dat het beste bij hem of haar past.

Adressen

IJmond:

SBO De Zeearend, De Dalen 1, 1945 NC  Beverwijk
SBO De Boekanier, Willemsbeekweg 80, 1971 GZ  IJmuiden
Voor meer informatie: Julia Kerklaan, leidinggevende via juliakerklaan@kenterjeugdhulp.nl of via het algemene telefoonnummer van Kenter 088 243 43 43

Zuid-Kennemerland:

SBO Satelliet, Albert Schweitzerlaan 8, 2037 RS  Haarlem
SBO Focus, Houtmanpad 33, 2014 AD  Haarlem
Voor meer informatie: Annet Stroosnijder, leidinggevende via annetstroosnijder@kenterjeugdhulp.nl of via het algemene telefoonnummer van Kenter 088 243 43 43