SamenSpel

Terug naar start

Een training voor ouder en kind

Wat en voor wie?

Ouders zijn onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren bijvoorbeeld van ouders hoe ze om moeten gaan met hun emoties en hoe ze zich in verschillende situaties moeten gedragen. Dat klinkt makkelijker dan het is. Het ene kind is het andere tenslotte niet en ook elke ouders is verschillend. Voor ouders en kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken is er Samenspel, een oefenprogramma voor ouders van temperamentvolle jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar waarbij sprake is van interactie- en/of gedragsproblemen.

 

Doel van SamenSpel

Het doel van het programma is het versterken van de relatie tussen jou en je kind en het aanreiken van handvatten om je kind in zijn emoties en zijn gedrag te kunnen leiden. Aan het einde van de training is de relatie met je kind verbeterd, weet je hoe je je kind positief kan begeleiden, voel je je sterker in het ouderschap en gaat het beter met je kind.

Inhoud van het programma

Het programma bestaat uit 12 bijeenkomsten van een uur waarin samen ‘doen’ centraal staat. Aan de hand van samenspel en oefeningen werken we aan de band tussen jou en je kind en oefenen we samen hoe jij je kind kan leiden in momenten waarin emoties hoog oplopen en je kind (te) fors gedrag laat zien. Per bijeenkomst staat een vaste agenda centraal. Wekelijks wordt in een koffer ondersteunend spel- en werkmateriaal meegenomen. Een opvallend onderdeel is een grote knuffelbeer die gebruikt wordt bij de oefeningen. Uiteindelijk wordt gewerkt aan een persoonlijk thuisplan.

In de tijd tussen de bijeenkomsten werk je thuis met je kind aan thuiswerkopdrachten en zijn er belafspraken. De elementen waaruit de training is opgebouwd zijn elementen waarvan we uit onderzoek weten dat ze goed werken bij temperamentvolle kinderen.

 

Terug naar start