PRT (Pivotal Response Treatment)

Terug naar start

Wat en voor wie?

Communicatie- en motivatiecoaching voor kinderen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten als communicatiemiddel en niet of nauwelijks initiatief tonen.

Kinderen leren vaak spelenderwijs vaardigheden zoals oogcontact maken, de beurt nemen, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen en sociale regels gebruiken. Dat komt doordat ze van nature van jongs af aan veel initiatieven nemen om contact met anderen te maken. Sommige kinderen, waaronder kinderen met autisme of ontwikkelingsproblemen, nemen dat initiatief niet of minder vaak. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. Voor hen is deze behandeling opgezet.

Dat waar alles om draait…

De beperkte motivatie van kinderen om zich tot anderen te richten is van grote invloed op hun verdere ontwikkeling. De werking van gedragsinterventie Pivotal Response Treatment is wetenschappelijk bewezen en richt zich op de oplossing bij dit probleem. Pivotal betekent centraal of  “dat waar alles om draait”. Het blijkt dat bij het richten op de vier kernvaardigheden (motivatie (tot interactie),  sociaal initiatief nemen, het kunnen reageren op meerdere kenmerken en zelfmanagement) andere vaardigheden als vanzelf tot ontwikkeling komen.

Waar en hoe?

De start van de behandeling bestaat uit een kennismakingsgesprek met de betrokkenen (ouders, kind, leerkracht), waarin uitleg wordt gegeven over de PRT, de hulpvraag wordt gesteld en de doelen geformuleerd. Een nulmeting met kind en trainer bepaald waarop ingezet moet worden. De PRT vindt plaats op het IKC. Als de aanpak succesvol blijkt kan PRT ook in de thuissituatie worden ingezet.

Terug naar start