Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van hun tweede termijn zullen Hein Raat en Fadime Orgu in 2023 hun lidmaatschap in de Raad van Toezicht bij Kenter Jeugdhulp beëindigen. Er is zeer veel waardering voor de wijze waarop zij met hun toezicht een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie.

Inmiddels is een zoektocht naar deskundige opvolging succesvol afgesloten. De heren Eric Lemstra en Gerrit Jan Hoogeland hebben per 1 maart 2023 zitting in de Raad van Toezicht. Beiden zullen actief zijn in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Beide heren zijn in hun carrière betrokken geweest bij kwetsbare groepen in de samenleving. En zij hebben bestuurlijke ervaring binnen de jeugdhulp, het brede sociale domein, respectievelijk de jeugdbescherming- en jeugdreclassering.

Wij verwachten met deze nieuwe leden weer een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van zorg binnen Kenter en die in het consortiumverband Sparq.

Met vriendelijke groet,

C. Houtzagers

Voorzitter Raad van Toezicht

 Benieuwd naar de leden klik dan hier