Vertrek Bert Deitmers als voorzitter raad van bestuur Kenter Jeugdhulp

De heer Bert Deitmers bekleedde sinds juli 2020 de functie van bestuurder van stichting Kenter Jeugdhulp. Kenter Jeugdhulp, actief in de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelland en Alkmaar is gespecialiseerd in opvoedhulp en psychische hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar (én hun gezinnen) met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen.

De heer Deitmers was tot begin 2023 de enige bestuurder van de organisatie. In het laatste jaar was hij voorzitter van de tweehoofdige Raad van Bestuur. De heer Deitmers verlaat in 2024 de organisatie om zijn loopbaan elders voort te zetten. Ten behoeve van de bestuurlijke continuïteit heeft de Raad van Toezicht de opdracht van de heer Gert Cazemier, al aanwezig als interim bestuurder, verlengd. De procedure voor het werven van een nieuwe vaste bestuurder wordt op korte termijn in gang gezet.

We zijn de heer Deitmers erkentelijk voor het feit dat hij de organisatie heeft geleid, relevante stappen heeft gezet in het verder verbeteren van de bedrijfsvoering en zich actief heeft ingezet voor de samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Als voorzitter van het regionale Platform Jeugd, maar ook als bestuurslid bij de bestuurstafel SIGRA Kennemerland en binnen het consortium Sparq Jeugdhulp als voorzitter van de stuurgroep.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij marjoleinstaats@kenterjeugdhulp.nl