Steun voor duurzaam herstelplan Kenter Jeugdhulp

Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland heeft besloten een noodvoorziening in te stellen voor Kenter Jeugdhulp. In een herstelplan geeft Kenter aan hoe zij een duurzaam financieel gezonde organisatie worden. De tijdelijke voorziening is nodig om te zorgen dat cruciale jeugdhulp beschikbaar blijft in de regio’s. Kenter is een van de vele jeugdhulpaanbieders die in financieel zwaar weer verkeert.*

Met de uitvoering van het herstelplan sorteert Kenter ook voor op de Hervormingsagenda 2023-2028 die het Rijk voor de jeugdhulpverleningssector heeft opgesteld en de regiovisies. Wel moet Kenter duurzaam financieel gezond zijn en moet de organisatie versterkt worden om de noodzakelijke en gewenste vernieuwingen door te kunnen voeren. Zo kan Kenter zich richten op de zorg waarin ze gespecialiseerd zijn.

Bas van Leeuwen, regievoerder Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland: “Kenter is een belangrijke systeemaanbieder en specialist in onze regio die de integrale hulp biedt die weinig andere organisaties bieden. Het jeugdstelsel is kwetsbaar en Kenter is niet de enige jeugdhulporganisatie in Nederland die het financieel moeilijk heeft. Deze tijdelijke voorziening is noodzakelijk om cruciale zorg aan de meeste kwetsbare kinderen in onze regio te kunnen blijven bieden. We blijven samen optrekken met Kenter.”

Gert Cazemier, bestuurder a.i. Kenter Jeugdhulp: “Als systeemaanbieder en specialist in de regio wil Kenter haar belofte waarmaken om voorop te lopen en te innoveren. Dat doen we door te werken aan ‘Zo thuis mogelijk’ waarin we gezinnen die het nodig hebben zoveel mogelijk in de vertrouwde thuissituatie begeleiden. Volgens de Jeugdautoriteit zouden meer instellingen moeten investeren in personeel en innovatie, maar daar is helaas steeds minder ruimte voor. Ik ben trots op de mensen binnen mijn organisatie die zich dag en nacht inzetten voor de kinderen die onze hulp hard nodig hebben. En ik ben heel dankbaar voor de hulp die ons wordt geboden vanuit de Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland. Over het vervolg onderhoudt Kenter nauw contact met de regiogemeenten. We zetten met deze gezamenlijke stap een belangrijke stap vooruit voor de jeugdzorg in deze regio.”

Over Kenter Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp is een van de 60 landelijke zogeheten systeemaanbieders die integrale specialistische zorg aanbieden met jeugd-ggz, crisishulp, jeugd- en opvoedhulp en pleegzorg, op zowel ambulante basis als met verblijf binnen pleegzorg

en woonvoorzieningen. De doelgroep van systeemaanbieders zijn jeugdigen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen en kenmerken, die tegelijkertijd op verschillende domeinen in het gezin en de context van het gezin spelen. En deze complexiteit neemt al wat jaren toe.

Kenter biedt jaarlijks zo’n 4000 cliënten jeugdzorg. Kenter is actief in vijf regio’s; Haarlemmermeer, Amsterdam-Amstelland, Alkmaar, Zuid-Kennemerland en IJmond, de laatste zijn de zogeheten regio ZK&IJ met daarin gemeenten als Zandvoort, Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. * Zie ook: Financiële positie grote jeugdhulpaanbieders steeds problematischer | Nieuwsbericht | Jeugdautoriteit