Kenter zoekt projectgezin!

Maak van het eigen gezin een projectgezin! Projectgezin(nen) gezocht voor 9 uur per week per kind/jongere.

Kenter Jeugdhulp zoekt enthousiaste mensen in Noord-Holland – bij voorkeur in Haarlem en omgeving – die als projectouder(s) kinderen/jongeren specifieke opvoeding en begeleiding kunnen bieden. Het gaat om normaal intelligente kinderen van 4 tot 14 jaar die veel hebben meegemaakt en (voorlopig) niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen.

Daarnaast zoeken wij in het kader van wachtlijstproblematiek voor jongeren van 13 tot 16 jaar de mogelijkheid van tijdelijke opvang. De jongeren staan op de wachtlijst voor plaatsing binnen diverse hulpverleningsvormen binnen Kenter Jeugdhulp, zoals een fasehuis, KTC (kamertrainingscentrum) of een behandelgroep.

Wat kunt u verwachten?

Een projectgezin is een stabiel gezin met of zonder kinderen, met eigen huisvesting, waar het kind/de jongere – met toestemming van zijn of haar biologische ouders – voor korte (3 à 6 maanden) of langere (± 1,5 jaar of langer) tijd kan komen wonen. Rust, veiligheid, aandacht en duidelijkheid zijn kernbegrippen in de omgang met de jeugdige. Projectouders zijn flexibel, maar ook in staat de eigen grenzen te bewaken. Vaardigheden in het creëren van een open en uitnodigende sfeer zijn noodzakelijk. Tussen de jeugdige en zijn of haar ouders is zo veel contact als mogelijk en wenselijk is. Het kunnen herkennen en hanteren van onderliggende loyaliteiten van jeugdigen en hun ouder is belangrijk.

Waar kunt u op rekenen?

Met het gezin waar de jeugdige komt wonen, sluiten wij een dienstverband (9 uur per jeugdige, arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg schaal 8) of samenwerkingsovereenkomst (op ZZP-basis) af. Hierin regelen wij niet alleen een vergoeding voor de verzorgingskosten die u voor de jeugdige maakt, maar ook voor de begeleiding en zorg die u de jeugdige biedt. Daarnaast zorgen wij voor individuele begeleiding, waar mogelijk intervisie en deskundigheidsbevordering.

Helpt u ons mee om projectgezinnen te vinden?

Kent u mensen in uw omgeving die in ons project geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Wilt u ons project bij hen onder de aandacht brengen? Bent u zelf geïnteresseerd en wilt u meer informatie?

Voor de leeftijdsgroep van 4 tot 16 jaar kunt u hiervoor contact opnemen met José de Boer via telefoonnummer 088 243 41 22 of e-mail josedeboer@kenterjeugdhulp.nl of met Anne Marie Dekker via telefoonnummer 088 243 43 43 of e-mail annemariedekker@kenterjeugdhulp.nl.

Wij maken graag een afspraak voor een (vrijblijvend!) oriënterend gesprek.