Deeltijdpleegzorg

Wat is deeltijdpleegzorg?

Bij deeltijdpleegzorg logeert een kind of jongere regelmatig (een paar) dagen in een pleeggezin. Eén van de varianten van deeltijdpleegzorg is weekendpleegzorg. Het gaat hierbij om één of meerdere weekenden per maand. Vaak heeft deeltijdpleegzorg een preventief karakter. Doordat de jongere regelmatig (een aantal) dagen in een pleeggezin logeert worden de (pleeg)ouders ontlast. Hierdoor kan worden voorkomen dat de jeugdige uit het (pleeg)gezin moet worden geplaatst. Soms krijgt een deeltijdplaatsing een vaste invulling. Er wordt een schema gemaakt en het is vooraf duidelijk wanneer het kind komt. Deeltijdpleegzorg is mogelijk in netwerkgezinnen (bekenden van het gezin of de jongere) en in bestandsgezinnen (gezinnen die zich bij Kenter hebben aangemeld).

Voor wie?

Deeltijdpleegzorg is er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, die bij hun ouders, in een residentiële voorziening, of al in een pleeggezin wonen.

Steungezinnen

Het komt steeds vaker voor dat aan een (deeltijd)pleeggezin gevraagd wordt om flexibel beschikbaar te zijn. Zulke gezinnen – steungezinnen – worden in periodes waarin het bij het kind of de jongere in het (pleeg)gezin minder goed gaat, vaker ingezet. In periodes waarin het beter gaat, wordt er minder beroep op het steungezin gedaan. Ook kan het zijn dat het gaat om een paar dagen door de week, in plaats van het weekend. De momenten waarop je als steunoudergezin ingezet kan worden en met welke frequentie dat gebeurt, wordt in overleg met het gezin ende begeleider pleegzorg bepaald.

Contact met de eigen ouders

Deeltijdpleegouders hebben regelmatig contact met de verzorgers (ouders, pleegouders of groepsleiding) van de jeugdige. Bij het halen en brengen – maar ook telefonisch – , wisselen zij informatie uit over het verloop van het verblijf.

Bij aanvang van de plaatsing is er meer contact met de begeleider pleegzorg dan wanneer een plaatsing eenmaal loopt. Dan komt de begeleider pleegzorg gemiddeld eens per vier tot twaalf weken op huisbezoek. Daarnaast is er ook geregeld telefonisch en/of mailcontact.

 

Klik op deze link om naar de brochure Deeltijdpleegzorg te gaan