Crisispleegzorg

Direct contact? bel: 088-2434343.

In elk gezin komen zo nu en dan problemen voor. De meeste problemen lossen zichzelf op, maar in sommige gevallen zijn de moeilijkheden ernstiger of bestaan ze al lange(re) tijd. Dan kan binnen een gezin een situatie ontstaan waarin het kind of de jongere niet meer veilig is. Er moet dan snel actie worden ondernomen.

Wat is Crisispleegzorg?

Crisispleegzorg is een onderdeel van Kenter Jeugdhulp. Bij acute zorgen over de veiligheid van een kind thuis, wordt een kind zo spoedig mogelijk op een veilige plek binnen het netwerk of een crisispleeggezin ondergebracht. Kinderen in de leeftijd van 12+ kunnen ook bij het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JCK) aangemeld worden. De crisisperiode is maximaal 28 dagen.

Telefonische bereikbaarheid

Bij situaties die vragen om snel handelen kunnen verwijzers (Jeugd en Gezinsbescherming, CJG, Huisarts of de Integrale Crisis Dienst) tijdens kantooruren contact opnemen met een crisismedewerker van Kenter Pleegzorg.
Buiten kantoortijden is het JCK bereikbaar. Voor jongere kinderen in nood is er voor één nacht een bed binnen een crisisgezin beschikbaar.

Aanmelding

Als de verwijzer contact opneemt met een crisismedewerker wordt aan de hand van een aantal specifieke vragen een inschatting gemaakt over de noodzaak van crisisopvang. Als dat het geval is, heeft opvang in het netwerk van de ouders en/of het kind altijd de voorkeur.

Matching

Als er binnen het netwerk geen geschikte mogelijkheden zijn, zal  Kenter Pleegzorg een keuze maken uit een aantal crisispleeggezinnen, passend bij de leeftijd en mogelijkheden van het kind. Ook wordt bekeken of de afstand tot de school van het kind nog haalbaar is. Als er een goede match te maken valt, worden er afspraken gemaakt over de plaatsing. Indien mogelijk brengen ouders het kind samen met de verwijzer of de begeleidster pleegzorg naar het pleeggezin.   

Hulpverlening

Tijdens de crisis periode wordt bekeken welke hulpverlening er nodig is en ingezet moet worden. Daarbij wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke terugkeer naar huis. De betrokken professionals bespreken met de ouder(s) wat de beste plek is voor het kind na de crisisperiode. Er wordt een veiligheidsplan opgesteld en het ondersteunende netwerk wordt in kaart gebracht. Indien er geen geschikt pleeggezin te vinden is in het netwerk, wordt het kind op de wachtlijst gezet voor een pleeggezin uit het bestand van Kenter Pleegzorg.

Tekort aan crisispleeggezinnen

Helaas is het niet mogelijk alle kinderen te plaatsen, omdat er een groot tekort aan crisispleeggezinnen is binnen en buiten de regio. Kenter is daarom altijd op zoek naar nieuwe crisispleegezinnen. Meer daarover hier.

Informatie over crisispleegzorg:  Kenter Jeugdhulp, telefoon: 088-2434343.