Projectgezin

Wat is een Projectgezin?

Een projectgezin is een stabiel gezin met of zonder eigen kinderen, waar een kind met toestemming van de biologische ouders voor korte of langere tijd woont. Rust, veiligheid, aandacht en duidelijkheid zijn kernbegrippen in de omgang met het kind. De dagelijkse activiteiten en de gedragingen binnen een projectgezin, hebben een hoog voorspelbaarheidsgehalte. Zo ontstaat er ruimte voor kinderen om zorgen af te leggen en zichzelf te zijn. Tussen het kind en de eigen ouders is zoveel contact als mogelijk en wenselijk is. Begrip voor de biologische ouders en voor de loyale houding van het kind naar de eigen ouders is belangrijk. Uitgangspunt in Projectgezinnen is de gezinssituatie waarbij het alledaagse leven geleefd wordt. Het kind kan vanuit een gezinsrelatie worden begeleid.

Kleinschalige jeugdzorg

Een projectgezin is een vorm van kleinschalige jeugdhulp. Sommige plaatsingen zijn tijdelijk, anderen langdurig. Projectouders krijgen extra ondersteuning vanuit Kenter. Deze extra begeleiding is gericht op zowel het gedrag en de ontwikkeling van de kinderen als op de situatie in het projectgezin.

Bijzonder gewoon gezin

Een projectgezin biedt een ‘gewoon leven’. De balans in afstand en nabijheid is belangrijk. Met elkaar wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind en het gezin en op basis daarvan wordt de aanpak bepaald. Er wordt een veilige omgeving geboden, waar kinderen tot rust kunnen komen en waar wordt ingespeeld op specifieke behoeften en opvoedingsvragen. Er wordt actief gestreefd naar een zo goed mogelijk contact krijgen met de ouders van de kinderen, zodat er een relatie groeit waarin gecommuniceerd kan worden over het welzijn van het kind.