IKC IJmond

Terug naar start

Klik op de afbeelding voor filmpje.

 

 

 

 

 

“Samen zijn we effectiever dan ieder voor zich”

Een plek waar kinderen kunnen leren in de breedste zin van het woord. Waar kinderen tot hun recht kunnen komen en alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Zo’n plek is het IKC IJmond.  We bouwen aan een onderwijsplek waar kinderen met specifieke ondersteuningsvragen profiteren van begeleiding op maat. Het uitgangspunt: één kind, één gezin, één plan. Ouders, leerkrachten, jeugdhulp en overige relevante betrokkenen trekken gezamenlijk op.

De missie van het IKC is: samen komen we VERder. Onder dat motto werken partners voor onderwijs, jeugdhulp en zorg samen binnen IKC.

De visie van het IKC geeft vorm aan de missie: Kinderen van 0 tot 13 jaar met specifieke behoeften op het gebied van onderwijs, behandeling, opvoeding en begeleiding optimaal voorbereiden op een succesvolle toekomst. Dat is waar IKC IJmond voor staat. Op twee locaties bieden we kwalitatief goede opvang, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs. Onze aanbod is ‘thuisnabij’ en komt in afstemming met ouders, netwerk en familie tot stand. We bieden kinderen ruimte om mogelijkheden te zien en hun talenten te ontwikkelen. En we leggen een stevige basis onder hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Zo werken we dagelijks aan belangrijke vaardigheden die nodig zijn om volop mee te kunnen doen aan de maatschappij.

Meer over de behandelgroepen

Meer over onderwijszorgklassen

Meer over de Pedagogisch coach

Meer over diagnostiek en behandeling

 

Terug naar start