Behandelgroepen IKC

Kinderen van 2 t/m 4 jaar met (flinke) problemen in hun ontwikkeling, kunnen vier ochtenden in de week naar de behandelgroep op het IKC. Samen met ouders maken de jeugdzorgwerkers en de gedragswetenschapper een behandelplan, dat voor iedereen –maar vooral voor het kind -werkt. Aan de hand van bewezen behandelmethodes leert het kind de nodige vaardigheden op de groep.

De jeugdzorgwerkers leggen de verbinding tussen de groep en thuis door regelmatig thuis pedagogische coaching te bieden. Waar nodig, kunnen fysiotherapie en ergotherapie worden ingezet. Er wordt intern geen logopedie geboden maar de samenwerking met een logopediste wordt wel extern gestimuleerd en ondersteund. Samen zorgen we ervoor dat kind en gezin zich optimaal ontwikkelen en zo klaar zijn voor de toekomst!

Terug naar start