Onderwijszorgklassen IKC

Samen met ouders een steunende omgeving creëren waarbinnen het kind kan groeien!

De Onderwijszorgklassen (kleuters en middenbouw)

Voor kinderen die dreigen thuis te zitten omdat ze vastlopen binnen het speciaal onderwijs is er de onderwijszorgklas. Dit is een combinatie van onderwijs van Antonius en behandeling van Kenter Jeugdhulp in de klas. De medewerkers van de klas zijn er speciaal in getraind om een empowerd klimaat neer te zetten waar kinderen weer gaan geloven in hun eigen kunnen. Middels een gedragstherapeutisch programma van een schooljaar, leren de kinderen vaardigheden om beter te functioneren binnen de klas en optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Het doel is doorstroom naar een (meer)reguliere vorm van onderwijs. Door de onmisbare, intensieve samenwerking met ouders, zowel op school als thuis, creëren we met elkaar een steunende omgeving waarbinnen het kind kan groeien!

Terug naar start