Ook sterk karakter kan breken

Sandra’s ouders voeren een permanente strijd. Sandra en haar twee zusjes zijn jarenlang getuige van veelvuldige ruzies. Sandra wordt agressief en krijgt last van depressies. Als haar ouders besluiten uit elkaar te gaan, begint voor Sandra een lange weg die loopt via justitie en jeugdzorg.

Het gezin was geen geheel meer…
“Thuis had ik altijd ruzie, zowel met mijn ouders als met mijn zusjes. Mijn ouders lagen veel met elkaar overhoop. Ik heb alle ruzies en verwijten gehoord. Ik had daar veel stress van, waar ik niet mee kon omgaan. Op school ging het slecht. “

Via justitie bij jeugdzorg
“Na vijf jaar ruzie besloten mijn ouders te gaan scheiden. Mijn vader heeft geroepen dat het vooral mijn schuld was. Ik heb daar een enorm schuldgevoel over gehad, maar ik was er ook woedend over. Daarom ben ik in therapie gegaan. Zo heb ik geleerd dat het probleem niet – alleen – bij mij lag. Na de scheiding ben ik bij mijn vader gaan wonen en mijn zusjes bij mijn moeder. Ik zag ze nauwelijks meer. Mijn schuldgevoelens en het onverwerkte verdriet van mijn vader hebben uiteindelijk geleid tot een vechtpartij tussen mijn vader en mij. Daardoor ben ik via justitie bij jeugdzorg terechtgekomen.”

Omgaan met kwetsbare situaties
“Ik heb in korte tijd veel verblijfplekken gehad. Maar hoewel ik het moeilijk had, hield ik toch mijn hoofd boven water. Mijn hulpverleners stimuleerden me voortdurend en merkten mijn intelligentie en ambitie op. Terwijl ik begeleid werd op het Kamer Trainings Centrum, het KTC, heb ik mijn HAVO diploma behaald. Ik heb me ook gericht op het onderhouden van relaties, financiën organiseren en structuur in mijn leven aanbrengen. Het contact tussen mijn familie en mij werd steeds iets beter. Mijn begeleiders leerden mij omgaan met lastige, kwetsbare relaties en met name die met mijn familie.”

Beschermengel
“Sinds mijn tijd op het KTC heb ik meer rust. Ik heb een sterk karakter maar in een periode van ellende kan iedereen breken. Ik denk dat elke jongere zonder goede begeleiding de verkeerde kant op kan gaan. Ik zie jeugdhulp in het algemeen en Kenter in het bijzonder als mijn beschermengel. Zij hebben mij de goeie richting gewezen en ik ben ze daar heel dankbaar voor.”

Meer informatie over KTC: begeleid-wonen-kamertraining

Zie ook het verhaal van Joan: door-KTC goed voorbereid