FNB: voor iedereen positieve ervaring

Een half jaar geleden overleed de partner van Tineke. Ze bleef achter met twee kleine kinderen van twee en vier jaar. Buiten het enorme verdriet over het verlies van haar grote liefde had ze nog een andere belangrijke zorg. Hoe kon ze haar peuter en kleuter het best door deze tijd loodsen? Daarnaast stuitte ze op allerlei problemen van praktische aard. Die problemen varieerden van het vinden van een oppas tot het inschakelen van een klusjesman. Tineke vertelt over het Familie Netwerk Beraad (FNB), dat met haar werd georganiseerd.

Spannend

“Toen de mogelijkheid voor het organiseren van een FNB werd geopperd, vond ik het heel moeilijk om me voor te stellen hoe zo’n beraad er uit zou zien. Naarmate de voorbereidingen vorderden en er meer duidelijkheid ontstond kreeg ik er meer vertrouwen in. De hulpverlener van Kenter Jeugdhulp organiseerde het FNB en deed de coördinatie. Samen keken we naar wie er bij het beraad aanwezig moesten zijn en welke zaken ik graag besproken wilde zien. Er werd een locatie gekozen en mensen uitgenodigd. Toen was het zover. Op de dag zelf vroeg iemand hoe mijn gevoel was, nu het zo over mij en mijn gezin ging. Ik zei dat ik het spannend vond, maar dat ik er ook erg naar had uitgekeken. Kortom: ik was er echt aan toe!”

Oplossingen

“De bijeenkomst was goed en warm. Ik vond het erg fijn om met mensen bij elkaar te zijn die allemaal letterlijk meedachten en spontaan taken op zich namen. Het FNB heeft daardoor tot oplossingen geleid voor problemen waar ik anders alleen voor had gestaan.”

Concrete afspraken

“De drempel om hulp te vragen aan vrienden en familie is nu – na het FNB – veel lager, omdat er concrete afspraken met elkaar zijn gemaakt over taken. Ik weet nu precies wie ik waarvoor kan bellen.
Mijn vrienden en familie waren erg enthousiast over de verhalen van alle professionele hulpverleners. Deze hulpverleners waren uitgenodigd omdat er vragen waren op het gebied van autisme en pleegzorg. Dit gaf meer inzicht bij de betrokkenen.”

Positieve ervaring

“Het Familie Netwerk Beraad is voor mij en mijn gezin, maar ook voor mijn vrienden en familie een positieve ervaring geweest. De afspraak voor volgend jaar met alle vrienden en familie uit het beraad staat al. Dan komen we allemaal weer bij elkaar.”