Kamertraining

Kamertraining: begeleiding naar zelfstandigheid

Niet elke jongere zet even gemakkelijk en uit eigen beweging de stap naar volledige zelfstandigheid. Kenter begeleidt jongeren met KamerTrainingsCentra (KTC). Met het KTC-aanbod biedt Kenter jongeren een stabiele en veilige plaats, met een intensief begeleidingsprogramma.

Voor wie?

In de KTC’s van Kenter Jeugdhulp ondersteunen en begeleiden we jongeren van 16 jaar en ouder bij het vormgeven van de eigen zelfstandigheid. Het is de bedoeling dat de jongeren die kamertraining krijgen, al werken of naar school gaan. Vanzelfsprekend  staan ze open voor begeleiding om te ervaren en te leren hoe ze hun leven zelfstandig kunnen gaan leiden. Jongeren kunnen aangeven wat ze bij ons willen leren en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Ze houden zich aan de algemene regels van het KTC en aan gemaakte afspraken. De regels hebben ook betrekking op bezoek, alcohol/drugsgebruik en roken. Ze komen afspraken met de mentor na en zijn bereid zich te laten begeleiden. Ze werken actief aan hun eigen toekomst.

Het KTC is er als jongeren niet meer thuis kunnen of willen wonen. Misschien hebben ze een hele geschiedenis in de hulpverlening achter de rug of hebben ze zelfs een tijdje gezworven. De opvang in een KTC is niet voor jongeren met ernstige psychische stoornissen en verslavings- of (ernstige) gedragsproblemen.

Hoe lang?

Doorgaans blijven jongeren niet langer dan een jaar in een KTC. In de laatste fase kunnen ze doorstromen naar een ander KTC waar minder vaak begeleiding aanwezig is. De verwachting is dat ze daarna klaar zijn om op zichzelf te wonen.

Hoe?

Op de KTC’s wordt fasegewijs gewerkt. De eerste fase is die van de kennismaking, waarin wordt gekeken naar wat jongeren al kunnen. In een hulpverleningsplan, dat we samen met de jongere maken, worden de doelen opgesteld die voor jongere en ouders/verzorgers* van belang zijn. Aanvankelijk ligt de nadruk bij kamertraining op het leren van praktische zaken en op het indelen van de dag. In de tweede fase leert de jongere vooral hoe de eigen verantwoordelijkheid vergroot kan worden. In de fase die daarop volgt kijken we samen met met de jongere naar de manier waarop de jongere zijn leven zelf in kán en wíl richten. Tenslotte komt in de vierde fase de realisatie van alle plannen aan de orde. In deze fase verhuist de jongere naar een ander pand met meer zelfstandigheid en minder begeleiding. Of de jongere kiest ervoor om na de derde fase volledig zelfstandig te gaan wonen, met begeleiding op afstand.

Jongeren hebben binnen het KTC een eigen kamer. Keuken en badkamer deelt de jongere met huisgenoten. Een jongere heeft zijn eigen mentor, met wie mentorgesprekken worden gevoerd. Er wordt besproken hoe het met de jongere zelf en met zijn werkdoelen gaat. De mentor onderhoudt – in overleg met de jongere – de contacten met ouders, school/werk en de verwijzende instantie.

Lees ook het ervaringsverhaal van Joan