Kamertraining

Kamertraining: begeleiding naar zelfstandigheid

Niet elke jongere zet even gemakkelijk en uit eigen beweging de stap naar volledige zelfstandigheid. Kenter kan je begeleiden bij deze belangrijke stap met de KamerTrainingsCentra (KTC). Met het KTC-aanbod biedt Kenter je een stabiele en veilige plaats, met een intensief begeleidingsprogramma.

Voor wie?

In de KTC’s van Kenter Jeugdhulp ondersteunen en begeleiden we je als je 16 jaar of ouder bent bij het vormgeven van je eigen zelfstandigheid. Het is de bedoeling dat je wel al werkt of naar school gaat. Vanzelfsprekend  sta je open voor begeleiding om te ervaren en te leren hoe je je leven zelfstandig kunt leiden. Je kunt aangeven wat je bij ons wilt leren en welke hulp je daarbij nodig hebt. Je werkt in elk geval hard aan je eigen toekomst. Natuurlijk gelden er – net zoals ergens anders – ook een paar regels op het KTC. Wat die regels zijn kun je in de flyer huisafspraken KTC lezen.

Het KTC is er voor jou als je niet meer thuis kunt of wilt wonen. Misschien heb je een hele geschiedenis in de hulpverlening achter de rug of heb je zelfs een tijdje gezworven. Ook dan is het KTC misschien een optie voor je. De opvang in een KTC is niet voor jongeren met ernstige psychische stoornissen en verslavings- of (ernstige) gedragsproblemen.

Hoe lang?

Doorgaans blijf je niet langer dan een jaar in een KTC wonen. In de laatste fase kun je doorstromen naar een ander KTC met minder vaak begeleiding. De verwachting is dat je daarna klaar bent om op jezelf te wonen.

Hoe?

Op de KTC’s wordt fasegewijs gewerkt. De eerste fase is die van de kennismaking, waarin wordt gekeken naar wat je al onder de knie hebt. In een hulpverleningsplan, dat we samen met je  maken, worden de doelen opgesteld die voor jou en je ouders/verzorgers van belang zijn. Aanvankelijk ligt de nadruk bij kamertraining op het leren van praktische zaken en op het indelen van de dag. In de tweede fase leer je vooral hoe je je eigen verantwoordelijkheid kunt vergroten. In de fase die daarop volgt kijken we samen met je naar de manier waarop je je leven zelf in kán en wílt richten. Tenslotte komt in de vierde fase de realisatie van alle plannen aan de orde. In deze fase verhuis je naar een ander pand met meer zelfstandigheid en minder begeleiding. Je kunt er ook voor kiezen om na de derde fase volledig zelfstandig te gaan wonen, met begeleiding op afstand.  Binnen het KTC heb je een eigen kamer. Keuken en badkamer deel je met je huisgenoten. Je hebt je eigen mentor, met wie je mentorgesprekken voert. Je bespreekt hoe het met jou en je werkdoelen gaat. De mentor onderhoudt – in overleg met de jou – de contacten met je ouders of verzorgers, school/werk en de verwijzende instantie.

Lees ook het ervaringsverhaal van Joan