Wie kunnen een kind of jongere aanmelden voor de hulp die Kenter biedt?

Om voor de eerste keer aangemeld te worden bij Kenter Jeugdhulp is een verwijzing nodig van een CJG-coach (aan de meeste scholen is een dergelijke coach verbonden), de huisarts, medisch specialist, kinderarts of consultatiebureau arts. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen.