Ik woon in een ander regio dan waar Kenter Jeugdhulp werkt. Kan ik toch een jongere aanmelden?

De hulpverlening van Kenter Jeugdhulp werkt via inkoop van hulp door gemeenten. Als de gemeenten een bepaalde hulpvorm heeft ingekocht, wordt deze vergoed. Als de ouder die het gezag over het kind of de jongere heeft, in de inkopende gemeenten staat ingeschreven, kan het kind/de jongere  worden aangemeld. 

Als u in een gemeente woont waar inkoop van zorg niet met Kenter Jeugdhulp is geregeld, maar u of uw verwijzer is van mening dat hulpverlening vanuit Kenter de best passende oplossing is, kunt u bij de betreffende gemeente informeren of men bereid is om hulpverlening door Kenter Jeugdhulp voor het aan te melden kind – bij uitzondering – te financieren.

Inkoop van zorg van Kenter is geregeld bij de volgende gemeenten:

  • Velsen (Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Santpoort, Driehuis, IJmuiden en IJmuiden aan Zee),
  • Beverwijk,
  • Heemskerk,
  • Haarlem, Aerdenhout, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Spaarndam.