Kenter Jeugdhulp Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden

Vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter en te werken aan een goede cliëntenraad? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Je kunt ook contact opnemen als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden. Of als je een vergadering wilt bijwonen om te kijken of de cliëntenraad iets voor je is. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan bij de cliëntenraad aan! Voor aanmelden of meer informatie kan je je naam en telefoonnummer achterlaten op ons e-mailadres: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl zodat wij contact met jou kunnen opnemen. Wil je meer lezen over het belangrijke werk van de cliëntenraad, Klik dan hier.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. Zij organiseert eens per maand (behalve tijdens de zomervakantie) vergaderingen waarin veel zaken worden besproken. Denk hierbij aan nieuwe beleidsplannen, jaarverslagen, het signaleren en onder de aandacht brengen van klachten, maar ook aan het inbrengen van verbeterpunten. Binnen de raad heerst een prettige, informele sfeer.

Folder Cliëntenraad

In de folder staat alle algemene informatie van de Cliëntenraad. Om de folder in te zien klik op 

Externe bijeenkomsten

Een aantal leden van de Raad neemt deel aan externe bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties. Al deze activiteiten hebben als doel om ervoor te zorgen dat behandelingen zo goed mogelijk verlopen en cliënten zich serieus genomen voelen.

Cliëntenraad: rol veranderd, contacten met gemeenten uitgebouwd, meer naar buiten getreden

In 2015 is de rol van de cliëntenraad veranderd. De raad is niet alleen actief geweest voor cliënten binnen Kenter Jeugdhulp, maar heeft ook cliëntenbelangen binnen de transformatie Jeugdzorg behartigd. De cliëntenraad heeft haar contacten met gemeenten verder uitgebouwd en is meer naar buiten getreden. Gemeenten geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.

Jaarverslag 2019

Wie zitten in de Cliëntenraad? 

Hessel Krol

Als alleenstaande co-ouder van een dochter die zich door haar heftige emoties vanaf haar zesde niet op school kon handhaven, heb ik de afgelopen acht jaren met een reeks instanties voor jeugdzorg, waaronder Kenter te maken gehad. Hulpvraag en -aanbod bleken vaak niet op elkaar aan te sluiten waardoor kostbare tijd verloren ging en niet is voorkomen dat het met ons kind steeds slechter ging.

De ervaringen van ouders en cliënten die dit hebben meegemaakt kan volgens mij het verschil maken die idealiter de kloof tussen hulpverleners en gezin overbruggen kan. Als lid van de cliëntenraad wil ik mij daar graag voor inzetten.

Meer informatie

Vragen, reacties en suggesties met betrekking tot de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp kunnen worden gestuurd naar ons e-mailadres: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl. Wij nemen dan contact met jou op.