Kenter Jeugdhulp Cliëntenraad

Direct naar:

 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. Zij organiseert eens per maand (behalve tijdens de zomervakantie) vergaderingen waarin veel zaken worden besproken. Denk hierbij aan nieuwe beleidsplannen, jaarverslagen, het signaleren en onder de aandacht brengen van klachten, maar ook aan het inbrengen van verbeterpunten. Binnen de raad heerst een prettige, informele sfeer.

Rol van een Cliëntenraadslid

Van de leden van de raad wordt verwacht dat zij de vergaderstukken voor de betreffende vergadering doornemen. Wettelijk is vastgelegd dat besluiten binnen een organisatie niet zonder toestemming van de cliëntenraad doorgevoerd mogen worden. Vanwege de gevoeligheid van informatie, geldt geheimhoudingsplicht over alles wat er binnen vergaderingen en externe bijeenkomsten besproken wordt.

Nieuwskrant 

Door middel van een Nieuwskrant laat de Cliëntenraad weten waar zij aan werkt en houdt zij cliënten en/of ouders van cliënten op de hoogte. Alle raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om stukjes voor deze Nieuwskrant te schrijven. Voor de nieuwsbrief klik op 

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr. 4

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr. 3

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr 2

Folder

In de folder staat alle algemene informatie van de Cliëntenraad. Om de folder in te zien klik op 

Folder Cliëntenraad

Externe bijeenkomsten

Een aantal leden van de Raad neemt deel aan externe bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties. Al deze activiteiten hebben als doel om ervoor te zorgen dat behandelingen zo goed mogelijk verlopen en cliënten zich serieus genomen voelen.

Vergoeding

Het bijwonen van vergaderingen vraagt tijd, waarvoor een vergoeding wordt gegeven (vacatiegeld). Ook de reiskosten naar en van vergaderingen, kunnen worden gedeclareerd. Verder gelden vergoedingen voor het bijwonen van externe bijeenkomsten. Deze verschillen per organisatie en zijn ook afhankelijk van de duur van de betreffende bijeenkomst.

Jaarverslag

Cliëntenraad: rol veranderd, contacten met gemeenten uitgebouwd, meer naar buiten getreden

In 2015 is de rol van de cliëntenraad veranderd. De raad is niet alleen actief geweest voor cliënten binnen Kenter Jeugdhulp, maar heeft ook cliëntenbelangen binnen de transformatie Jeugdzorg behartigd. De cliëntenraad heeft haar contacten met gemeenten verder uitgebouwd en is meer naar buiten getreden. Gemeenten geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.

Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2015 

Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2016

Wie zitten in de Cliëntenraad? 

De Cliëntenraad stelt zich graag aan u voor:

Sandie van Beuningen
Mijn naam is Sandie van Beuningen, ik ben getrouwd en moeder van een zoon en dochter. Onze dochter heeft een ontwikkelingsachterstand. Toen zij 6 jaar was, zijn wij naar de Jeugdriagg gegaan, vanwege het vermoeden van autisme. Er werd inderdaad autisme vastgesteld, samen met een verstandelijke beperking. Wij hebben langere tijd begeleiding gehad en waren heel tevreden hierover.

Sinds 2009 zit ik bij de cliëntenraad, vanaf 2011 als voorzitter. Ik vind het heel belangrijk dat cliënten en ouders meepraten over de zorg die zij ontvangen hebben. De cliëntenraad geeft signalen door aan Kenter, als er zorgen zijn over bepaalde ontwikkelingen. Alles met het doel om de zorg zo goed mogelijk te maken.

Mira Zečević
Getrouwd, drie kinderen, van wie één zorg heeft gehad bij de voormalige Jeugdriagg. 

Sinds september 2010 zit ik bij de Cliëntenraad. Mijn positieve en minder positieve ervaringen heb ik met de Cliëntenraad kunnen delen. 
Ik vind het belangrijk om mee te denken en zo bij te dragen voor zowel de cliënt als Kenter.

Floor van Wijk
Ik ben zelf cliënt geweest bij de Jeugdriagg. Ik ben bij de cliëntenraad gegaan, omdat ik vind dat er goede zorg moet zijn voor alle cliënten. Als lid draag ik hieraan bij door gebruik te maken van mijn eigen ervaringen en ideeën. Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Met de juiste ondersteuning is dat mogelijk. 

Daarnaast vind ik onderwijs een zeer belangrijk onderwerp. Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook kinderen met een beperking. Niemand hoort thuis te zitten.

Inge Bekker
Moeder van 3 jongens en al geruime tijd maken wij gebruik van de hulpverlening. Wij hebben te maken gehad met ‘geweld binnen het gezin’. We hebben een lang traject achter de rug. Met mijn middelste zoon gaat het nog steeds niet goed en hij heeft nog steeds zorg nodig.

De cliëntenraad was voor mij heel aantrekkelijk omdat ik zo mijn ervaringen kon delen en gebruiken om eventueel verandering teweeg te brengen.

Tamara Huis in t’ Veld
Ik woon samen met mijn man en kinderen in Heemskerk. Na de geboorte van onze zoon ontdekten we dat hij een achterstand in zijn ontwikkeling had. Voor het eerst kwamen mijn man en ik in aanraking met jeugdhulpverlening. Het was voor ons een hele zoektocht de juiste hulp te krijgen, maar ook om te accepteren dat we hulp nodig hadden. Onze ervaring is dat heldere informatie en een aanbod op maat heel belangrijk zijn. Mijn werk bij de cliëntenraad draagt daar een steentje aan bij.

Bo van Loenen
Sinds december 2014 ben ik actief als lid van de Cliëntenraad.
Ik heb mij destijds aangesloten bij de Cliëntenraad, omdat ik mijn goede – en minder goede ervaringen in de jeugdhulp wilde gebruiken om de zorg voor anderen te verbeteren.

Binnen de Cliëntenraad en als ervaringsdeskundige focus ik mij veelal op het vertegenwoordigen van kinderen en jongeren die voor langere tijd en/of in verschillende levensfasen hulp nodig hebben.

Jolande Groenheide-Asin
Getrouwd en twee kinderen die niet betrokken zijn bij de zorg van Kenter.

Vanuit mijn bedrijf Notuleren4you verzorg ik al ruim vijf jaar, met veel plezier, de secretariële ondersteuning van de cliëntenraad.

Meer informatie

Vragen, reacties en suggesties met betrekking tot de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp kunnen worden gestuurd naar: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl