De cliëntenraad: samen maken we de zorg nog beter!


De Cliëntenraad

De cliëntenraad is de medezeggenschapsraad voor (ex)cliënten, ouders en verzorgers van kinderen die in behandeling zijn of zijn geweest. Eén keer per maand vergaderen zij over allerlei zaken die betrekking hebben op cliënten en hun zorg. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als het behandelaanbod, beleid, veiligheid, communicatie, woonvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Alles wat de zorg nog beter laat aansluiten op de behoeften van onze cliënten van Kenter Jeugdhulp.

Regelmatig vinden er dan ook diverse gesprekken plaats met het bestuur van Kenter Jeugdhulp en de Raad van Toezicht, maar ook gesprekken met locatiemanagers, coördinators en ervaringsdeskundigen kunnen onderdeel uit maken van deze vergaderingen.

Een aantal leden van de Raad neemt deel aan externe bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties. Al deze activiteiten hebben als doel om ervoor te zorgen dat behandelingen zo goed mogelijk verlopen, cliënten zich serieus genomen voelen en dat de zorg nog beter aansluit op onze cliënten. De gemeente en instanties geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om hun eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.

Het team

Jacqueline Schouten

Mijn naam is Jacqueline Schouten. Ik heb 2 kinderen met autisme, die allebei in het verleden hulp hebben gehad van Kenter. In het algemeen zijn onze ervaringen positief, maar ik zie wel dat er soms dingen niet goed gaan. Via deelname aan de Cliëntenraad wil ik me inzetten om de hulpverlening te verbeteren, vanuit mijn eigen ervaring, maar ik hoor ook graag van ouders of jongeren als zij op- of aanmerkingen hebben.

Kim van Velsen

Moeder van twee fantastische jongens (11 en 14).  17 jaar getrouwd met een ontzettend lieve man en samen hebben wij een leuke en luie hond. Onze oudste zoon is gediagnosticeerd met Gilles de la Tourette en onze jongste met ASS. Een gezellig en druk huishouden met de nodige ervaring aan instanties en therapieën. Daarnaast heb ik, samen met mijn familie, mijn broertje verzorgd die door suïcide om het leven is gekomen.  

Via de Cliëntenraad zet ik mij graag in voor cliënten en hun gezinnen. Daarom hoor ik ook graag van cliënten en hun naasten waar zij tegen aan lopen bij Kenter Jeugdhulp of welke tips en tops zij hebben. Maar ook wat er juist goed gaat. Door samen in gesprek te gaan kunnen we kijken naar verbeteringen of oplossingen, zodat de zorg aansluit bij hetgeen wat we nodig hebben. Het blijft tenslotte maatwerk!

Wij zijn op zoek naar jou!

Vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter en te werken aan een goede cliëntenraad? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Je kunt ook contact opnemen als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden of als je een vergadering wilt bijwonen om te zien of dit bij jou past.

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan bij de cliëntenraad! Stuur ons een e-mail met je naam en telefoonnummer, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie

Heeft u vragen, suggesties of agendapunten met de betrekking tot de cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp die je belangrijk vindt?  Mail dit dan naar: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl.

Let op: De cliëntenraad is er niet voor klachten. Heb je een klacht m.b.t. Kenter Jeugdhulp mail dan naar klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl of bel naar 088-24343343.

Folder Cliëntenraad