De cliëntenraad: samen maken we de zorg nog beter!

De Cliëntenraad

De cliëntenraad is de medezeggenschapsraad voor (ex)cliënten, ouders en verzorgers van kinderen die in behandeling zijn of zijn geweest. Eén keer per maand vergaderen zij over allerlei zaken die betrekking hebben op cliënten en hun zorg. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als het behandelaanbod, beleid, veiligheid, communicatie, woonvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Alles wat de zorg nog beter laat aansluiten op de behoeften van onze cliënten van Kenter Jeugdhulp.

Regelmatig vinden er dan ook diverse gesprekken plaats met het bestuur van Kenter Jeugdhulp en de Raad van Toezicht, maar ook gesprekken met locatiemanagers, coördinators en ervaringsdeskundigen kunnen onderdeel uit maken van deze vergaderingen.

Een aantal leden van de Raad neemt deel aan externe bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties. Al deze activiteiten hebben als doel om ervoor te zorgen dat behandelingen zo goed mogelijk verlopen, cliënten zich serieus genomen voelen en dat de zorg nog beter aansluit op onze cliënten. De gemeente en instanties geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om hun eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.

Het team

Emma van der Voorn (voorzitter)

‘Mijn naam is Emma van der Voorn. Ik heb enige jaren hulp van Kenter Jeugdhulp gehad. Inmiddels woon ik in Hoofddorp. Via deelname aan de Cliëntenraad wil ik me inzetten om de hulpverlening te verbeteren, dit vanuit mijn eigen ervaring, maar ik hoor ook graag van ouders of jongeren als zij op- of aanmerkingen of suggesties hebben over de hulp die Kenter Jeugdzorg biedt.

Nathalia de Vries

‘Mijn naam is Nathalia De Vries. Ik heb een aantal jaar hulp ontvangen vanuit Kenter Jeugdhulp. Tijdens mijn periode bij Kenter heb ik zowel goed als slecht gezien en meegemaakt. Vanuit mijn eigen ervaring help ik de organisatie graag in het verder ontwikkelen van de hulpverlening.’

Hamida Sakinskaya

 

Wij zijn op zoek naar jou!

Vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter en te werken aan een goede cliëntenraad? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Je kunt ook contact opnemen als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden of als je een vergadering wilt bijwonen om te zien of dit bij jou past.

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan bij de cliëntenraad! Stuur ons een e-mail met je naam en telefoonnummer, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie

Heeft u vragen, suggesties of agendapunten met de betrekking tot de cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp die je belangrijk vindt?  Mail dit dan naar: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl.of bel naar 06-39678625

Let op: De cliëntenraad is er niet voor klachten. Heb je een klacht m.b.t. Kenter Jeugdhulp mail dan naar klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl of bel naar 088-24343343.

Folder Cliëntenraad

Werkplan CR Kenter Jeugdhulp 2023