Kenter Jeugdhulp Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden

Vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter en te werken aan een goede cliëntenraad? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Aanmelden voor de cliëntenraad

 

Direct naar:

 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. Zij organiseert eens per maand (behalve tijdens de zomervakantie) vergaderingen waarin veel zaken worden besproken. Denk hierbij aan nieuwe beleidsplannen, jaarverslagen, het signaleren en onder de aandacht brengen van klachten, maar ook aan het inbrengen van verbeterpunten. Binnen de raad heerst een prettige, informele sfeer.

Rol van een Cliëntenraadslid

Van de leden van de raad wordt verwacht dat zij de vergaderstukken voor de betreffende vergadering doornemen. Wettelijk is vastgelegd dat besluiten binnen een organisatie niet zonder toestemming van de cliëntenraad doorgevoerd mogen worden. Vanwege de gevoeligheid van informatie, geldt geheimhoudingsplicht over alles wat er binnen vergaderingen en externe bijeenkomsten besproken wordt.

Nieuwskrant 

Door middel van een Nieuwskrant laat de Cliëntenraad weten waar zij aan werkt en houdt zij cliënten en/of ouders van cliënten op de hoogte. Alle raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om stukjes voor deze Nieuwskrant te schrijven. Voor de nieuwsbrief klik op 

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr. 4

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr. 3

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr 2

Folder

In de folder staat alle algemene informatie van de Cliëntenraad. Om de folder in te zien klik op 

Folder Cliëntenraad

Externe bijeenkomsten

Een aantal leden van de Raad neemt deel aan externe bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties. Al deze activiteiten hebben als doel om ervoor te zorgen dat behandelingen zo goed mogelijk verlopen en cliënten zich serieus genomen voelen.

Vergoeding

Het bijwonen van vergaderingen vraagt tijd, waarvoor een vergoeding wordt gegeven (vacatiegeld). Ook de reiskosten naar en van vergaderingen, kunnen worden gedeclareerd. Verder gelden vergoedingen voor het bijwonen van externe bijeenkomsten. Deze verschillen per organisatie en zijn ook afhankelijk van de duur van de betreffende bijeenkomst.

Jaarverslag

Cliëntenraad: rol veranderd, contacten met gemeenten uitgebouwd, meer naar buiten getreden

In 2015 is de rol van de cliëntenraad veranderd. De raad is niet alleen actief geweest voor cliënten binnen Kenter Jeugdhulp, maar heeft ook cliëntenbelangen binnen de transformatie Jeugdzorg behartigd. De cliëntenraad heeft haar contacten met gemeenten verder uitgebouwd en is meer naar buiten getreden. Gemeenten geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.

Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2015 

Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2016

Wie zitten in de Cliëntenraad? 

De Cliëntenraad stelt zich graag aan u voor:

Sandie van Beuningen

Mijn naam is Sandie van Beuningen, ik ben getrouwd en moeder van een zoon van 18 jaar en dochter van 16 jaar. Onze dochter heeft een verstandelijke beperking en autisme. Toen zij 6 jaar was, zijn we naar de Jeugdriagg gegaan, vanwege het vermoeden van autisme. Dit werd toen inderdaad, samen met de verstandelijke beperking vastgesteld. Wij hebben langere tijd begeleiding gehad en waren heel tevreden hierover. Dankzij de goede adviezen hoorden wij hoe wij thuis-begeleiding voor onze dochter konden organiseren. Onze dochter zal levenslang zorg nodig blijven hebben, maar het is een fijn gevoel dat we al op jonge leeftijd haar ontwikkeling konden stimuleren met een op haar afgestemd programma en wisten hoe we haar het beste konden ondersteunen.

Toen ik hoorde dat de cliëntenraad leden zocht, heb ik mij aangemeld. Ik ben begonnen als lid in 2009, vanaf 2011 ben ik voorzitter. Wat mij enorm aansprak was dat het werk in de cliëntenraad zo veelzijdig is en dat je echt invloed hebt. Er zijn heel veel onderwerpen waar de cliëntenraad over mee kan praten, het gaat hierbij om dingen die betrekking hebben op cliënten, ouders/verzorgers en de hulpverlening zelf. Vanuit onze eigen ervaringen kunnen wij goed meepraten en adviseren. En als wij signalen krijgen over bepaalde ontwikkelingen die niet goed lijken te lopen, melden wij dat ook. Hiermee proberen wij de zorg te verbeteren, daar waar dat nodig is. 

De cliëntenraad is sinds de fusie in 2015 uitgebreid met leden die voorheen vanuit OCK het Spalier ondersteuning kregen. Op deze manier kunnen we beter meepraten over zowel GGZ-problematiek als opvoedondersteuning. Wij hebben onderling een prettige sfeer en er is veel herkenning. Daarnaast nodigen wij ook regelmatig gasten uit, bijvoorbeeld om ons te informeren over de problematiek waarvoor Kenter behandeling of ondersteuning biedt. Het is ontzettend leerzaam en interessant om op deze manier meer te leren over Jeugdzorg, psychische problematiek en opvoedondersteuning.

 

Mira Zečević

Mijn naam is Mira Zečević, moeder van drie  kinderen waarvan  een van onze kinderen een tijd zorg heeft gehad bij de voormalige  Jeugdriagg, nu Kenter.  Na het beëindigen  van de zorg  ben ik als ouder van de cliënt  gevraagd of ik een keer bij de cliëntenraad aanwezig  wilde zijn.

Ik had totaal  geen idee wat het inhield, maar ben toen in september 2010 gegaan. Na een warme ontvangst werd het me langzaam  duidelijk  dat ik samen met mensen aan tafel  zat, die hetzelfde deelden, namelijk  de zorg om hun kinderen. Ik voelde me vrij snel op mijn gemak, daardoor  kon ik mijn ervaringen rondom de zorg van mijn zoon met de groep delen, waar ik veel begrip heb mogen ontvangen.

Naast collega’s  in de cliëntenraad  hebben we vaak contact met de organisatie, waaronder de bestuurder, managers, raad van toezicht. Bij hen mogen we onszelf zijn, onze ervaringen delen, en zonodig  advies uitbrengen. Wij zijn ten slotte  ervaringsdeskundige.  

Na al die jaren ben ik nog steeds nauw betrokken bij de cliëntenraad  juist omdat de sfeer ongedwongen is, waar je je mening mag uitspreken, jezelf mag zijn, je samen met de organisatie  mee mag denken om voor de cliënt  de zorg zo goed als mogelijk te regelen.

Ik zou het iedereen die iets met jeugdhulp te maken heeft aanraden om een vergadering bij de cliëntenraad  bij te wonen, al is het maar dat je je verhaal kwijt kan. Voel je welkom. 

 

Floor van Wijk

Mijn naam is Floor van Wijk (1988). Ik heb twee beperkingen en loop al sinds mijn derde levensjaar tegen problemen aan in mijn dagelijkse leven. Ik heb veel hulpverleners/professionals gezien, maar niemand wist mij goed te behandelen. Er zijn veel verkeerde keuzes gemaakt waardoor ik van de regen in de drup belande, maar door door te zetten is het mij gelukt om een opleiding te halen. Naast het vinden van een passende school/opleiding voor mij, heb ik mij ook altijd bezig gehouden met veel verschillende maatschappelijke onderwerpen. Sinds mijn vijftiende zit ik in raden die advies geven. Ik heb mij in deze raden bezig gehouden met de positie van kwetsbare jongeren en deze geprobeerd te verbeteren. 

Ik ben bij de Jeugdriagg terecht gekomen omdat ik een aantal specifieke hulpvragen had, samen met een psycholoog zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Ikzelf heb ook hard gewerkt aan het opbouwen van een sociaal leven, met groot succes. Ik heb nu vrienden, kennissen en contacten.

Ik vind het belangrijk dat cliënten gehoord worden, aangesproken op hun mogelijkheden en talenten. Daarnaast dient hulp maatwerk te zijn. In de behandeling moet er wat mijn betreft aandacht zijn voor school, een sociaal leven en veiligheid. Je moet jezelf mogen en kunnen zijn. Ik zet mij graag in voor een goede behandeling op maat, waar er aandacht is voor de hele mens, met zijn talenten en kwetsbaarheden. 

Ik ervaar het als prettig als mijn inbreng wordt overgenomen om hulpverlening te verbeteren. Tegenwoordig zet ik mij naast passend onderwijs ook in voor een passende werkplek (minder uren, aangepaste plaats of taken) en wil ik dat er meer kwalitatieve onderzoeken worden gedaan voor de organisaties en gemeente zelf naar de kwaliteit van hulp/ondersteuning en er doorstroom naar betaald werk gerealiseerd wordt. Ook binnen Kenter. Dit omdat ik denk dat ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid in staat zijn om betaald werk te doen.

 

Inge Bekker

Hallo, mijn naam is Inge Bekker.

Ik ben bij de cliëntenraad van Kenter gekomen in 2015 omdat ik al heel veel mee had gemaakt met jeugdzorg met mijn 3 zoons. Ik dacht, ik heb nu zo veel ervaring, daar kan ik vast wel wat mee doen. Toen heb ik me aangemeld en er is ondertussen een heleboel gebeurd.

Mijn 3 zoons en ik hebben (helaas) huiselijk geweld meegemaakt en daardoor zijn we allemaal in therapie geweest bij het KJTC, vanaf 2004. Daar werd al snel duidelijk dat er meer aan de hand was dan alleen maar huiselijk geweld, namelijk ook seksueel geweld.

Zonder al te veel uit te wijden over wat er gebeurd is, dat kunt u zelf wel invullen, hebben wij dus jaren gebruik gemaakt van Jeugdzorg.

Mijn oudste en jongste zoon en ikzelf hebben hier heel veel baat bij gehad. Maar bij mijn middelste zoon is het allemaal anders verlopen.

Mijn middelste zoon is al vanaf zijn 16e uit huis geplaatst, in de crisisopvang van het (toen nog) OCK Spalier. Het was thuis gewoonweg niet meer te doen. Het is mijn beslissing geweest en dat was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten maken, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Mijn andere kinderen hadden hier ook recht op. Die waren namelijk de dupe door alle omstandigheden. Ook voor mezelf was het de juiste beslissing.

Mijn middelste zoon maakt nog steeds gebruik van zorg (hij is ondertussen al 20 jaar oud). Zijn traumatische ervaringen hebben zoveel impact op hem gehad dat hij nu in een beschermde woonvorm woont en nog alle dagen worstelt met het geweld wat hem is aangedaan. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld met alle gevolgen van dien.

U begrijpt dat de zorg vanaf 18 jaar er heel anders uitziet dan voor jongeren. Je wordt geconfronteerd met het feit dat je kind plots ‘volwassen’ is voor de wet, als is hij dat verstandelijk nog lang niet. Ik probeer nu inzicht te krijgen in de zorg die beschikbaar is voor deze ‘kinderen’.

De cliëntenraad is er niet om mij met mijn persoonlijke problemen te helpen, maar mijn persoonlijke problemen kunnen de stichting Kenter wel inzicht geven. Je kunt als het ware de vinger op de zere plek leggen en problemen waar iedereen tegenaan loopt een gezicht te geven. Je kunt de mensen die het voor het zeggen hebben duidelijk maken wat er nou precies gebeurt en wat er wel degelijk nodig is voor de jongeren om uiteindelijk goed terecht te komen. Je eigen ervaringen kunnen anderen leren hoe het wel of niet moet.

Je voelt je gehoord en je krijgt het gevoel dat je het niet allemaal voor niets mee hebt gemaakt. Jouw mening doet er echt toe.

Groetjes en hopelijk tot ziens, Inge.

 

Tamara Huis in t’ Veld

Ik woon samen met mijn man en kinderen in Heemskerk. Na de geboorte van onze zoon ontdekten we dat hij een achterstand in zijn ontwikkeling had. Voor het eerst kwamen mijn man en ik in aanraking met jeugdhulpverlening. Het was voor ons een hele zoektocht de juiste hulp te krijgen, maar ook om te accepteren dat we hulp nodig hadden. Onze ervaring is dat heldere informatie en een aanbod op maat heel belangrijk zijn. Mijn werk bij de cliëntenraad draagt daar een steentje aan bij.

 

Bo van Loenen

Participatie draait kortom niet om afkomst, status, sekse, of welk onderscheid dan ook. Het draait om elkaar leren kennen en een gezamenlijke betrokkenheid delen. Het gaat om samenwerken. Participatie gaat over mens-zijn.

Bo is actief als cliëntvertegenwoordiger en ervaringsdeskundige binnen diverse projecten in de jeugdhulp. Daarnaast studeert zij pedagogiek en schrijft zij een blog over haar ervaringen met de leerstoornis NLD.

Succesfactoren van de CR:

  • met de gemeente aan tafel over de inkoop als eerste in de regio (ze hebben ook echt naar ons geluisterd aangaande  ASS problematiek en huisvesting bv)
  • door het ondertekenen van de brief aan de gemeente voorkomen dat er een verdere korting doorgevoerd zou worden op behandelingen voor Kenter 
  • het mede tekenen van bezwaarschrift rondom de tariefverlaging die gemeente Alkmaar wilde opleggen aan Parlan (rechtszaak geworden)
  • het goede contact dat onze jeugdige CR leden hebben in participatie platforms. 
  • het gelegde contact met de OR en de POR
  • de geslaagde informatieavond 

 

Foto: Bo van Loenen

 

Jolande Groenheide-Asin

Getrouwd en twee kinderen die niet betrokken zijn bij de zorg van Kenter.

Vanuit mijn bedrijf Notuleren4you verzorg ik al ruim vijf jaar, met veel plezier, de secretariële ondersteuning van de cliëntenraad.

Aanmelden voor de cliëntenraad

Vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter en te werken aan een goede cliëntenraad? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Je kan ook contact opnemen als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden. Of als je een vergadering wilt bijwonen om te kijken of de cliëntenraad iets voor je is. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan bij de cliëntenraad aan! Voor aanmelden of meer informatie kan je je naam en telefoonnummer achterlaten op ons e-mailadres: cliëntenraad@kenterjeugdhulp.nl zodat wij contact met jou kunnen opnemen.

Meer informatie

Vragen, reacties en suggesties met betrekking tot de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp kunnen worden gestuurd naar ons e-mailadres: cliëntenraad@kenterjeugdhulp.nl. Wij nemen dan contact met jou op.