Medezeggenschap cliënten

Cliënten hebben medezeggenschap: Cliëntenraad (CR)en Pleeouderraad (POR)

Aan medezeggenschap voor cliënten wordt onder andere vormgegeven in de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. De Pleegouderraad doet hetzelfde voor de pleegouders van Kenter. De rechten en plichten van de pleegouderraad (POR) zijn – vanuit de overheid – gelijk gesteld aan die van een cliëntenraad, waarbij het verschil is dat de pleegouderraad tot doel heeft om binnen de doelstelling van de organisatie en de Jeugdwet de gemeenschappelijke belangen van pleegouders te behartigen.
De Kenter POR is nieuw en bestaat momenteel uit vijf pleegouders.