Medezeggenschap cliënten

CliëntenRaad (CR)

Aan medezeggenschap voor cliënten wordt onder andere vormgegeven in de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie.