Subsidie voor autisme initiatief

Gemeente Haarlem verleent subsidie voor nieuw autisme initiatief

De Gemeente Haarlem heeft subsidie verleend aan het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland. Vanuit dit centrum worden ouders die ervaring hebben met (eigen) autistisch kind voorbereid op het bijstaan van ouders in dezelfde situatie.

 

Ervaringsdeskundige ouders bieden luisterend oor

Ouders die te horen krijgen dat hun kind autisme heeft, hebben vaak veel vragen. Praten met een ervaringsdeskundige andere ouder kan dan helpen. Vanuit het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland worden ouders die zelf een kind met autisme hebben, voorbereid en begeleid om andere ouders bij te staan. Zij zijn daarna in staat een luisterend oor, herkenning en erkenning te bieden, maar weten ook waar meer hulp en informatie te vinden is.

Informatieavond over begeleiding ervaringsdeskundige ouders

Ouders van kinderen die al langer geleden een diagnose autisme (ASS) hebben gekregen en bereid zijn vragen van (een aantal) mede-ouders te beantwoorden, kunnen zich aanmelden. Stuur voor meer informatie een email naar astridlemmers@kenterjeugdhulp.nl (ervaringsouder autisme). De voorbereiding en begeleiding van de ervaringsouders wordt – met subsidie van de gemeente Haarlem – verzorgd door Kenter Jeugdhulp, MEE & de Wering en CJG Zuid-Kennemerland.