Kenter viert aanbesteding inkoop

Integrale inkoop jeugdhulp toont breed draagvlak hulp aan jeugdigen aan

​Op 24 maart kwamen 14 samenwerkende gemeenten op het gebied van jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland met jeugdhulpaanbieders bij elkaar voor een regionale conferentie jeugdhulp. Tijdens deze conferentie werd de afronding van de aanbesteding voor de inkoop van specialistische jeugdhulp 2018 gevierd. Kenter Jeugdhulp is één van de gecontracteerde aanbieders. Dat betekent dat Kenter haar hulp in deze regio’s kan blijven ontwikkelen.

De aanbesteding toont aan dat er een breed draagvlak is om samen uitvoering te gaan geven aan verbetering van de hulp aan jeugdigen in de regio. In het vervolg van 2017 gaan de gemeenten, lokale teams en aanbieders aan de slag om de nieuwe inrichting van de Jeugdhulp te realiseren om op 1 januari 2018 daadwerkelijk te starten. De komende maanden wordt door de organisaties  hard gewerkt aan de invulling van de inrichting. Op de conferentie kregen de verschillende partijen de kans om elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen, vragen te stellen, samenwerking op te zoeken en kennis te delen.

Zie ook https://goo.gl/zG5UUH