René Kievit fietst voor Het Vergeten Kind

Rene Kievit met fiets

Omdat hij vond dat de Stichting Het Vergeten Kind het verdient om gesteund te worden, besloot René Kievit een eenmansactie op touw te zetten met als doel fietsend geld in te zamelen voor dit nobele doel. Hij stopte zelfs tijdelijk met zijn baan bij Tata Steel om zijn toertochten te kunnen rijden. Wat doet deze stichting en wat beweegt René?

Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor 32.000 kinderen die noodgedwongen opgroeien in sobere opvangcentra. Vergeten kinderen met soms heftige geestelijke littekens die niet thuis in hun eigen bed kunnen slapen, omdat ze mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. In de opvangcentra is veelal te weinig bewegingsvrijheid, te weinig speelmogelijkheden en te weinig specialistische hulp.

Het gaat hierbij om kinderen die

  • op advies van Jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Ze verblijven in residentiële instellingen, omdat de thuissituatie te onveilig of te instabiel was.
  • met hun moeder in de vrouwenopvang wonen. Ze zijn medeslachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren.
  • opgevangen en begeleid worden in dagopvangcentra, omdat de thuissituatie te instabiel is.
  • met hun ouder(s) in maatschappelijke opvangcentra verblijven, omdat moeder en/of vader de woonlasten niet langer konden dragen.
  • om verschillende redenen hun thuisland moesten verlaten en met hun moeder en/of vader in asielzoekerscentra verblijven.

Actie René

Het doel van René is om vele kilometers te fietsen met op zijn shirt de namen van zijn sponsors om zo geld op te halen. In het kader van het goede doel sponsort het bedrijf Justsign uit Den Haag de bedrukking van de wielershirts voor René. Hij maakt van mei tot en met oktober zo’n 26 toertochten op zijn racefiets door de Benelux. Op de toertochten door ons werkgebied heeft René een door ons gesponsord wit wielershirt aan met hierop de nieuwe naam van onze organisatie.
René Kievit is enorm gedreven om zijn doel te bereiken. Vroeger was hij zelf namelijk ook een ‘vergeten kind’. Hij komt uit een gebroken gezin en moest thuis zien te overleven (zie www.renekievit.nl en de bijlage). Hij vraagt zich af “hoe het kan dat we iemand met een gebroken been beter behandelen dan deze kinderen met een gebroken ziel? Hoe kunnen we verwachten dat een kind emotioneel benaderbaar en behandelbaar is als we ze blijven opvangen in kale, met linoleum bepleisterde onderkomens? Hoe kan het dat kinderen met geestelijke littekens niet altijd de pedagogische begeleiding krijgen die ze zo hard nodig hebben om hun trauma’s te verwerken? Dit is niet hoe een kinderleven zou moeten starten.”

Activiteiten en samenwerking

Het Vergeten Kind initieert allerlei activiteiten om de problematiek van kinderen in de opvang op relevante agenda’s (politiek, brancheorganisaties, opvangcentra, etc.) te plaatsen en eraan bij te dragen dat hun situatie verbetert. De stichting is van mening dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om deze kinderen niet langer te vergeten en ervoor te zorgen dat:

  • We eerder signaleren en in actie komen als we vermoeden dat een kind thuis in een onveilige of instabiele situatie verkeert.
  • Zij in een betere leefomgeving opgevangen worden en tijdens hun verblijf in opvangcentra betere begeleiding krijgen.
  • Zij een betere nazorg krijgen zodra zij het opvangcentrum verlaten.

Het Vergeten Kind werkt samen met Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang en het COA, omdat “we uiteindelijk binnen de bereikbare kaders allemaal hetzelfde willen. Ervoor zorgen dat de problematiek van deze kinderen in de opvang niet verergert en samen een vuist maken om het kind centraal te stellen. In een land vol regelgeving en wetten is dat een enorme uitdaging. Een uitdaging die we graag aangaan in het belang van deze groep kinderen.”

Meer informatie of meedoen?

Kijk voor meer informatie over dit goede doel op www.hetvergetenkind.nl
René Kievit is per mail te bereiken via Renekievit@quicknet.nl. Hij is ook actief op twitter @RenekievitRene en op facebook onder fietsen actie en in de groep “sponsoren” fietsenactie het vergeten kind.