Geslaagd!

geslaagd met tas

Voor de jongeren die dit jaar eindexamen moesten doen waren het spannende tijden. De opluchting was groot na het verlossende telefoontje “Geslaagd”.

Ook bij Kenter Jeugdhulp zijn er eindexamenkandidaten waarvoor de vlag maar al te graag werd uitgehangen.

Nu naar de PABO

Michelle heeft haar HAVO diploma gehaald op het Mendel college in Haarlem. Zij woont in een pleeggezin van onze Voorziening voor Pleegzorg. Op de vraag hoe het is gegaan antwoordde zij: “Voor mijn gevoel gingen de eindexamens niet zo goed. Ik denk dat ik veel geluk heb gehad met het feit dat ik zonder onvoldoendes mijn eindexamen inging. Ook het feit dat ik goed ben in wiskunde en daar hoge cijfers voor haal, heeft geholpen.” 

Michelle vertelt enthousiast als de vraag aan haar wordt gesteld wat zij hierna gaat doen: “Ik ga naar de PABO op de hogeschool van Amsterdam. Ik weet al heel lang dat ik de PABO wil doen, dus dat het nu eindelijk zover is maakt mij erg blij!”

Op naar de volgende stap

Beatriz van het fasehuis Wilsonsplein vertelt haar begeleider: 

“Ik moest dus midden in dit jaar kiezen wat ik wilde doen na deze school (vmbo). Ik wist gelijk dat ik naar een zangopleiding wilde. Ik moest twee toetsen doen en een auditie. De auditie ging super goed, maar ze beoordeelden ook zwaar op die toetsen. Eentje daarvan was rekenen en ik had daar heel veel moeite mee. Uiteindelijk hadden ze voor een ander meisje gekozen, omdat mijn resultaat te laag was. Ik had gelukkig een tweede optie en dat was horeca en daar ben ik ook aangenomen. Maar, ik moest nog slagen ….. Het was super spannend en ik dacht echt dat ik niet ging slagen. Maar gelukkig werd ik gebeld met felicitaties. Op naar de volgende stap.”

Vanuit de Voorziening voor Pleegzorg is ook Gijs geslaagd. Hij heeft MAVO gedaan en is heel blij met zijn diploma”.

Kenter Jeugdhulp feliciteert de jongeren die geslaagd zijn en wenst hen veel succes voor de toekomst.