Fusie een feit: nieuwe namen voor organisatie en nieuwsbrief

Logo Kenter Jeugdhulp

Met gepaste trots vermelden wij dat OCK het Spalier per 1 juli 2015 fuseert met de Jeugdriagg. Vanaf deze datum heten wij: Kenter Jeugdhulp. Dit is de fonkelnieuwe naam waaronder de geestelijke gezondheidszorg van Jeugdriagg en de opvoedhulp van OCK het Spalier samen verder gaan.

Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen voortaan met hun vragen en problemen terecht bij één organisatie die hen verder helpt. Ook verwijzers en andere professionals zijn bij Kenter Jeugdhulp aan het juiste adres voor informatie, advies en doorverwijzing.

Waarom samen verder?

De nieuwe organisatie, met slogan ‘dichtbij en deskundig’, sluit naadloos aan op de jeugdhulp, geboden in de Centra voor Jeugd en Gezin, de sociale wijkteams en huis- en kinderartsen. Kenter Jeugdhulp ondersteunt hen met diagnostiek, advies en kortdurende interventies. Door nauw samen te werken met andere professionals in het netwerk, wordt de hulp zo efficiënt mogelijk ingezet, met meer continuïteit en minder doorverwijzingen. Cliënten hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen als ze extra hulp nodig hebben.

De hulpverleners van Kenter zoeken voortdurend naar vernieuwende hulpvormen in de thuissituatie, zonder dat opname of opvang nodig is. De gefuseerde organisatie heeft hiervoor meer mogelijkheden, dankzij het combineren en integreren van hulp.

Door de krachtenbundeling draagt Kenter Jeugdhulp bij aan innovatie binnen het gemeentelijk sociaal domein, in samenwerking met lichtere vormen van hulp en ondersteuning en met andere hulpverleners, zoals instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking of begeleid wonen. Ook worden nieuwe – en ook preventieve – vormen van jeugdhulp ontwikkeld, onder meer op het gebied van autisme, overlast, schooluitval, kindermishandeling, jeugdwerkloosheid en dakloosheid.

Missie

De afgelopen maanden hebben medewerkers uit diverse geledingen van de twee organisaties uitvoerig gesproken over het bestaansrecht en de missie van de nieuwe organisatie. Dit resulteerde in de volgende missie, die breed gedragen wordt:
Bij Kenter Jeugdhulp versterken we met specialistische hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we samen met hen, omdat we geloven in de eigen kracht van het kind en het probleemoplossend vermogen van het gezin en de omgeving.

Nieuwe naam nieuwsbrief

De naam van onze bestaande nieuwsbrief ‘Klimmen’ had te maken met het logo van OCK het Spalier. In dit logo wordt het beeld van een klimmer op een wand uitgedrukt. Het is een vergelijking met de ontwikkelingsgang van een kind of jongere.

Nu de organisatienaam is veranderd, verandert ook de naam van onze nieuwsbrief. “Klimmen” heet voortaan “Kenteren”. Deze naam is – evenals Klimmen – een werkwoord en heeft als betekenissen: veranderen, keren, kantelen, omslaan. En dat is precies wat we met de ondersteuning van Kenter Jeugdhulp in het leven van de cliënt willen bereiken: samen een positieve verandering teweeg brengen in het leven van de cliënt.

Meer informatie

In de bijlage treft u onze nieuwe corporate brochure.

Wilt u meer weten over Kenter Jeugdhulp, kijk dan op kenterjeugdhulp.nl of neem contact op via telefoon 023 – 520 25 00 of mail info@kenterjeugdhulp.nl.

Bijlage: Brochure Kenter Jeugdhulp – Dichtbij en deskundig