Meer jeugdigen in gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd die valt onder de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg. Het is een kleinschalige woonvorm waar  één of meerdere jeugdigen (meestal 3 tot 6) tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) – op een professionele wijze – 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. Kenter Jeugdhulp biedt deze zorgvorm aan onder de naam projectgezinnen.

In de bijlage bij dit bericht een factsheet Gezinshuizen met alle bijzonderheden, trends en ontwikkelingen.

Mochten er vragen zijn over de inhoud van dit bericht of wilt u meer informatie, neem dan contact op met José de Boer (josedeboer@kenterjeugdhulp.nl)

Factsheet Gezinshuizen