Buddy voor nieuwe pleegouder(s)

Klik hier of op foto om hele afbeeling te zien

Pleegouder krijgt buddy

“Het is belangrijk dat pleegouders ervaringen kunnen delen”. Dat zei Rob van Dam, bestuurder van Kenter Jeugdhulp, op 12 november j.l. bij de installatie van zeven ervaren pleegouders als officiële pleegouderbuddy. De ervaren pleegouders gaan beginnende pleegouders gedurende de eerste drie maanden van de eerste pleegzorgplaatsing met raad en daad bijstaan. Wie meer wil weten over pleegzorg en buddy’s, kan terecht bij Kenter Jeugdhulp.

Een nieuwe wereld

Startende pleegouders voelen zich soms onzeker, want er komt veel op ze af. Contact met andere (meer ervaren) pleegouders kan dan welkome ondersteuning vormen. De PleegOuderRaad van Kenter Jeugdhulp, die bestaat uit door de wol geverfde pleegouders, staat vol achter het concept van de pleegouder buddy. De leden van de raad weten dat er bij een eerste plaatsing een nieuwe wereld voor pleegouders open gaat. Zo krijgen ze te maken met onder andere de omgang met natuurlijke ouders en verschillende hulpverleningsinstanties.

De pleegouderbuddy

De pleegouderbuddy heeft een speciale opleiding gevolgd en kan allerlei praktische tips geven. Kenter steunt het initiatief van haar PleegOuderRaad van harte. Volgens Rob van Dam is het belangrijk dat een startende pleegouders een extra steun in de rug krijgen.

Pleegzorg begeleiding

De ondersteuning van de buddy is aanvullend want elk pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider die de plaatsing coördineert, de ontwikkeling van het kind en pleeggezin volgt en specialistische vragen beantwoordt.

Altijd eerst kijken naar netwerk

Op het moment dat een kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, gaat Kenter Jeugdhulp samen met de ouder(s) op zoek naar een geschikt pleeggezin. Er wordt altijd eerst in het netwerk gekeken. Dat betekent dat ook grootouders, tantes/ooms, buren, docenten en trainers van de sportvereniging het kind in huis kunnen nemen. Als zij officieel pleegouder worden, zullen zij ook gesteund worden door een buddy.

Veel kinderen wachten op geschikte plek

In de regio wachten 27 kinderen op een geschikte plek in een pleeggezin. Pleegouder kan je op verschillende manieren worden. De samenstelling van het gezin doet niet ter zake: iedereen met een groot hart kan pleegouder worden. Dus denkt u al langer over pleegzorg en/of kent u iemand, die daar iets voor voelt, bezoek dan eens (samen) een informatieavond bij Kenter Jeugdhulp.

Kijk voor meer informatie bij: www.supergewonemensengezocht.nl en www.kenterjeugdhulp.nl