Bestuurder Kenter Jeugdhulp kondigt vertrek aan

De bestuurder van Kenter Jeugdhulp, Rob van Dam, heeft om persoonlijke redenen zijn vertrek aangekondigd

Rob van Dam heeft samen met medewerkers, cliëntvertegenwoordigers, pleegouderraad en stakeholders een actuele koers uitgezet voor Kenter Jeugdhulp. Met als uitkomst een duidelijk profiel als integrale jeugdhulp specialist, gericht op goede samenwerking in de keten. Kenter heeft de ambitie een aantal specialismen naar een nog hoger expertniveau te ontwikkelen, te beginnen met traumahulp, pleegzorg, verbinding jeugdhulp met onderwijs, autisme en hulp voor het jonge kind. Daarmee biedt Kenter Jeugdhulp nog effectievere hulp en wil daarmee ambitieuze hulpverleners aan zich binden.

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Rob Van Dam en dankt hem voor zijn betrokkenheid en inzet.

De Raad van Toezicht is zich bewust van de belangrijke maatschappelijke taak die Kenter Jeugdhulp heeft. De Raad van Toezicht heeft met Rob van Dam afgesproken dat deze aan het roer blijft totdat een opvolger is gevonden en ingewerkt.