Pleegzorg

Kenter zoekt pleegouders en projectgezinnen

Weten voor wie? Klik op de poster:

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg. Pleeggezinnen bieden een thuis aan kinderen of jongeren die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een kind waarvan de ouder(s) door persoonlijke omstandigheden de opvoeding tijdelijk niet zelf meer aankunnen. Er kunnen ook andere problemen spelen, zoals erg lastig gedrag van een kind of verwaarlozing en/of mishandeling van een kind. De pleegzorgperiode kan variëren van bijvoorbeeld één of twee weekenden per maand tot enkele jaren of zelfs tot volwassenheid van het pleegkind. Door een thuisbasis te bieden waar kinderen op warmte en een eigen plek kunnen rekenen, helpen pleeggezinnen hen de draad van hun leven weer op te pakken. Een projectgezin is een tussenvorm tussen een pleeggezin en een leefgroep. Een projectgezin heeft – naast eventuele eigen kinderen – één of meer extra kinderen in huis. Het kind wordt dus opgevoed in een gezin maar wel onder begeleiding van professionele medewerkers van Kenter Jeugdhulp. 

Pleegzorg lijkt meest op natuurlijke gezinssituatie

Bij problemen met kinderen in een gezin, wordt altijd allereerst gekeken naar de mogelijkheid om de problemen thuis op te lossen. Soms kan of lukt dat niet. In dat geval is pleegzorg de beste keus. Pleegzorg lijkt het meest op de natuurlijke gezinssituatie. Daarom wordt een kind als het enigszins mogelijk is, bij een uithuisplaatsing, in een pleeggezin geplaatst. Er wordt bij opvang eerst binnen de eigen familie en bij bekenden gezocht. Als dat niet lukt, zoekt Kenter naar een geschikt pleeggezin.

Doel van pleegzorg

De bedoeling van pleegzorg is dat de ouders op een bepaald moment zelf de opvoeding van hun kind weer op zich nemen. Soms is dat echter door de omstandigheden onmogelijk. In dat geval blijft het kind voor langere tijd in het pleeggezin. Het contact en de relatie tussen het kind en de eigen ouders blijven altijd belangrijk.

Maak voor meer informatie over pleegzorg een keuze uit het menu aan de rechterkant van deze pagina.

Voor meer informatie over de pleegzorg campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ klik hier .

 

In onderstaand filmpje vertellen pleegouders en pleegkinderen hoe crisispleegzorg kan verlopen en hoe zij pleegzorg ervaren hebben (supergewonemensen.nl).

 

Lees meer over Pleegzorg:

 

Contact met pleegzorg

Voor algemene informatie over pleegzorg:

Telefoonnummer: 088 243 43 43

Bezoekadres Centraal Bureau: Middenduinerweg 44, 2071 AN Santpoort-Noord

Postadres Centraal Bureau: Postbus 581, 2070 AN Santpoort-Noord

Meer weten over financiële regelingen met betrekking tot pleegzorg, klik hier

Direct naar pleegouder worden of naar meer informatie? Klik hier!

Klik op deze link om naar de informatie over Pleegoudervoogdij te gaan

klik op deze link om naar de brochure algemene informatie over pleegzorg te gaanKlik op deze link om naar de brochure meest gestelde vragen over pleegzorg te gaan

Klik op deze link om naar de brochure Zorgen voor een kind van een ander te gaan

Klik op deze link om naar vraag maar raak wat wij willen weten over pleegzorg te gaan