Pleegouders

Groei aantal pleegkinderen leidt tot tekort pleegouders: Kenter zoekt pleegouders. Klik hier

Direct naar alle algemene informatie over pleegzorg, klik hier

Er melden zich nog steeds nieuwe pleegouders aan. Maar er is helaas ook nog steeds een tekort. De groei van het aantal pleegkinderen komt mede doordat problemen tegenwoordig sneller worden gesignaleerd, waardoor in een vroeger stadium kan worden bijgestuurd. Verder is pleegzorg maatwerk. Er zijn gemiddeld vijf –maar liever meer- ingeschreven pleeggezinnen nodig om één kind op een goede plek te krijgen. Matchen, noemen we dat. Om de best mogelijke match tussen pleegouder en pleegkind te kunnen maken, zijn heel veel pleegouders nodig. Tegenwoordig wordt steeds vaker voor pleegzorg gekozen in plaats van opvang in een kinderhuis of leefgroep. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen opgroeien.

De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen in pleeggezinnen verdubbeld. Die aantallen blijven in gelijke tred stijgen. Dat betekent dat nu proactief moet worden gewerkt aan voldoende capaciteit, anders krijgen straks veel kinderen geen passende zorg.

Kijk voor alle vormen van pleegzorg aan de rechterkant van deze pagina en maak een k

Voor meer informatie over voorlichtingsbijeenkomsten, klik hier

Algemene informatie over pleegzorg is te vinden op (http://www.pleegzorg.nl/)