Safe

Wat is Safe?     

Safe is de naam van een programma dat speciaal bedoeld is voor gezinnen waarbij de veiligheid van het kind of jongere van 0-18 jaar in het geding is en waar sprake is, of vermoedens zijn, van (dreigende) mishandeling of verwaarlozing. Een gezin wordt voor dit programma aangemeld bij ernstige onveiligheid, crisis en/of dreigende uithuisplaatsing.

Doel

Het doel van Safe is het opbouwen van een goede samenwerking met een van en met het gezin, om gezamenlijk te werken aan de veiligheid.

Hoe?

Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. In dit plan worden de sterke kanten van het gezin en iedereen die hulp kan bieden, benadrukt. Er wordt daarbij goed naar iedereen geluisterd. Het programma bestaat o.a. uit gesprekken met ouders, kinderen, woord en beeldverhaal, afspraken om de veiligheid te waarborgen en samenwerking met familie of netwerk.

Het programma

Omdat geen situatie hetzelfde is, wordt het programma speciaal aan de omstandigheden van het gezin aangepast, maar in het algemeen is de opbouw als volgt:

  • gesprekken met ouders: wat zijn de zorgen, de krachten en de wensen?
  • gesprekken met kind(eren): hoe ervaren zij de situatie?
  • woord en beeld verhaal: uitleg van ouder(s) over de zorgen richting hun kind en tijdens het traject uitleg van de veiligheidsafspraken
  • maken van een veiligheidsplan: afspraken van het gezin om veiligheid te waarborgen
  • samenwerking met familie of netwerk: hoe kunnen andere mensen het gezin ondersteunen en de veiligheid helpen vergroten?

In de meeste gevallen werken twee Safe medewerkers in een gezin, waarbij er één gesprekken voert met het kind of de jongere. Deze hulpverlener zorgt uit naam van het kind of de jongere voor de contacten naar buiten toe. Op die manier kunnen bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode de contacten tussen kind of jongere en de ouders begeleid worden, om ervoor te zorgen dat er weer vertrouwen in elkaar ontstaat. Safe kan ook ingezet worden als het gezin te maken heeft met een ingewikkelde echtscheiding. Als dat nodig is, kunnen ook andere deskundigen worden ingeschakeld.

Hoe lang duurt het programma?

Een Safe programma duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Het wordt afgerond als het (thuis) weer veilig is voor iedereen.

Meer informatie?

Neemt u voor algemene informatie en vragen over Safe contact op met Teamleider Ambulante Spoed Hulp & Safe Marijke van der Meer via telefoonnummer 06-18526145 of 088 243 43 43 of neem contact op met de eigen hulpverlener.