Safe

Wat is SAFE?     

SAFE is een hulpverleningstraject van Kenter Jeugdhulp, speciaal bedoeld voor gezinnen waarbij er grote zorgen zijn over de veiligheid van het kind of jongere tussen 0-18 jaar. Hierbij is er sprake van of er zijn vermoedens van: huiselijk geweld, (dreigende) kindermishandeling, misbruik en/of verwaarlozing. Ook als de onveiligheid voort komt uit hoog conflictscheiding. SAFE werkt vanuit Signs of Safety: de manier om blijvende veiligheid te creëren voor kinderen en hun gezinnen.

Doel

Het doel van SAFE is dat kinderen opgroeien in een voldoende veilige gezinssituatie

Hoe?

De jeugd- en gezinsprofessionals van SAFE ondersteunen het gezin en het betrokken netwerk bij het maken van een veiligheidsplan. In het veiligheidsplan staan afspraken die er voor zorgen dat de kinderen weer voldoende veilig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de beschermende factoren van het gezinssysteem.

Onderdelen van het SAFE traject

  • Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s): wat zijn de zorgen, de krachten en de wensen?
  • Gesprekken met kind(eren): hoe beleeft het kind de situatie? Wat heeft het kind nodig om zich veilig te voelen?
  • Woord en beeld verhaal: uitleg van ouder(s) over wat er aan de hand is, wat de zorgen zijn en wat er nu gaat Dit levert duidelijkheid en ontschuldiging op voor de kinderen. Ook de veiligheidsafspraken kunnen in woord en beeld vertaald worden naar de kinderen.
  • Veiligheidsplan: afspraken van het gezin en hun netwerk om de veiligheid te waarborgen.
  • Samenwerking met netwerk/hulpverlening/scholen: hoe kunnen andere mensen het gezin ondersteunen en de veiligheid helpen vergroten?

Het kind staat centraal

Het belang van het kind (of kinderen) staat voorop en daarom wordt er bij SAFE in duoschap gewerkt. Eén professional richt zich specifiek op de gesprekken met de kinderen en neemt de stem van het kind mee bij het maken van het veiligheidsplan.

Hoe lang duurt het traject?

Een SAFE traject duurt gemiddeld zes tot negen maanden.

Meer weten of aanmelden?

Voor informatie en vragen over SAFE kunt u het algemene nummer bellen van Kenter Jeugdhulp: 088-2434343 en vragen naar het SAFE aanmeldteam.