Ambulante spoedhulp (ASH)

Ambulante Spoed Hulp (ASH) (tussen 8.30 – 17.00): 088 243 43 43

Wat is ambulante spoedhulp?

Ambulante Spoedhulp is een methode waarbij – gedurende een periode van maximaal vier weken – ouders, opvoeders, jeugdigen en het gezin als geheel worden geholpen bij het hanteren van spoedeisende problemen en crisissituaties. Deze situaties kunnen zich voordoen bij het opvoeden en het opgroeien van jeugdigen.

Voor wie is ambulante spoedhulp bedoeld?

De tussenkomst van hulpverleners is gericht op jeugdigen van 0- tot (in principe) 18 jaar en hun gezinnen. In een aantal gevallen is een uitloop in leeftijd tot 23 jaar mogelijk.

Hoe is de hulp geregeld?

Uitgangspunt is dat de hulpverlening binnen 24 uur start, waarbij de nadruk steeds ligt op (het creëren van) veiligheid van de kinderen/ jongeren. De hulp is gericht op het bereiken van de volgende algemene doelen:

  • de veiligheid en de basisroutines van jeugdigen en hun ouders zijn voldoende hersteld en spoedeisende korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd;
  • de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtingen van gezinsleden zijn verkend en geordend;
  • met de jeugdige en de ouders is vastgesteld wat er moet gebeuren;
  • zo nodig heeft overdracht naar vervolghulp plaatsgevonden.

Maatwerk

De inzet bij Ambulante Spoedhulp is maatwerk en wordt zo intensief als nodig geboden. Tijdens de Ambulante Spoedhulp worden de netwerken van jeugdige en gezin geïnventariseerd. Zij worden betrokken om ervoor te zorgen dat er een vangnet is, zodat het – ook wanneer de hulp wordt afgesloten –  goed met iedereen blijft gaan.