Crisisopvang in JCK

Crisisopname in Jongeren Crisis Centrum (JCK) (ook buiten kantooruren): 088 243 44 94 

Voor wie is crisisopvang in Jongeren Crisiscentrum Kennemerland?

https://www.youtube.com/watch?v=9rR9_petRms

 

Jongeren tussen 12 en 18 jaar die om acute, niet GGZ gerelateerde, redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, zijn welkom in het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JCK). Zo’n dringende reden kan zijn dat de situatie thuis te bedreigend of zo verstoord is, dat ze tijdelijk ergens anders moeten wonen. Door die vastlopende en/of escalerende thuissituatie, hebben ze het emotioneel moeilijk en reageren jongeren anders.

Hoe?

Onze eerste zorg is het creëren van een stabiele en veilige leefomgeving. In het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JCK) vindt de jongere onderdak, een luisterend oor en hulp bij problemen. Het is belangrijk dat wij zicht krijgen op de problemen die in de specifieke situatie spelen. We overleggen dus met de jongere, de ouders/verzorgers en met degene die de jongere heeft geplaatst. We onderzoeken gezamenlijk of het mogelijk is dat de jongere weer terug gaat naar zijn of haar ouders of de plek waar de jongere eerst woonde. Als dat niet haalbaar is, zoeken we met alle betrokkenen naar een andere oplossing. Het verblijf in het JCK duurt maximaal vier weken. Als een jongere al met jeugdzorg te maken heeft, kan ook na het 18e levensjaar jaar nog gebruik gemaakt worden van de crisisopvang.

De begeleiding in Jongeren Crisiscentrum Kennemerland

Jongeren wonen in een groep van maximaal negen jongeren. Iedereen heeft een eigen kamer en er zijn gemeenschappelijk ruimtes. Er is altijd begeleiding aanwezig. Die kunnen jongeren helpen bij vragen en met problemen. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen begeleiders, jongeren, ouders en de verwijzer om te kijken of de hulpverlening goed verloopt.

Wat verwachten wij van de jongere?

Eigen inzet is van jongeren is natuurlijk van groot belang bij het vinden van een blijvende oplossing. We gaan ervan uit dat een jongere echt hulp wil en actief mee zoekt naar een oplossing.