Vergoedingen

Financiële vergoedingen Pleeggezinnen 

Bij de zorg voor (pleeg)kinderen maak je kosten. De kosten die je maakt voor de pleegkinderen worden voor een groot deel vergoed. Zo is er een vaste vergoeding voor de opstartkosten en de kosten voor de dagelijkse zorg. Maar wat als je kosten maakt die hoger zijn dan de vergoeding?

Voor de overige kosten zijn instanties waarop Pleegouders kunnen terugvallen. Naast deze instanties zijn er verschillende fondsen en organisaties die diensten en producten leveren vaak tegen een heel geringe vergoeding.

Voor je een vergoeding aanvraagt moet je echt eerst overleggen met je pleegzorgbegeleider. Hij of zij is vaak goed bekend met de verschillende mogelijkheden. Bovendien moet een aanvraag vaak via de pleegzorgbegeleider worden ingediend.

Van de mogelijkheden hebben wij een overzicht gemaakt. Deze is zeker niet uitputtend maar wellicht helpt het je op weg.

Vastgestelde Vergoedingen via pleegzorg

Pleeg(ouder)vergoeding

Deze wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld en is opgebouwd uit vergoeding voor: kleding, voeding, huisvesting en kleine kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het kind en bedraagt globaal € 500 per maand. Voor de eerste drie kinderen behoort de vergoeding niet tot het belastbaar inkomen (hoeft niet bij het belastbaar inkomen te worden opgeteld). Afhankelijk van de beoordeling van de belastingdienst kan de vergoeding vanaf het vierde kind als belastbaar inkomen worden beschouwd.

Toeslag. Deze wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld

 • Crisis plaatsing (4 weken)
 • 3 of meer pleegkinderen
 • Verstandelijke of geestelijke beperking

Bijzondere kosten (vergoed door de gemeente)

Bijzondere kosten zijn noodzakelijke kosten waarvoor de basisvergoeding niet toereikend is, dus een drempelwaarde overstijgen.

Iedere gemeente maakt op basis van de “handreiking pleegvergoeding” een eigen balans op tussen redelijkheid en beperkt budget. Dit betekent dat de vergoedingen per gemeente verschillen.

Voor de kosten zijn regelingen en maximale bedragen vastgesteld. De maximale bedragen geven geen recht tot vergoeding

Een aanvraag voor bijzondere kosten loopt altijd via je pleegzorgbegeleider. Bij de beoordeling van een aanvraag tot bijzondere kosten worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Zorgteam beoordeelt op inhoudelijke gronden de noodzaak
 2. Controle passendheid binnen beleid en financiële ruimte pleegzorg
 3. Als niet passend, een andere oplossing zoeken

Kosten declareren door pleegzorg aanbieder

 1. Pleegzorg aanbieder vergoedt
 2. Pleegzorg aanbieder probeert kosten te verhalen
  1. ouders
  2. andere instantie
  3. budget bijzondere kosten

Bij de inhoudelijke beoordeling en passendheid worden de volgende criteria meegewogen

 • Drempelwaardes: Wat zij de reguliere kosten €/maand voor vervoer, zwemles…, schoolkosten, verbouwing en inrichting enz.\
 • Leeftijd pleegkind

Aanschaffen uit vergoedingen komen in eigendom van het pleegkind en niet in eigendom van de pleegouders. Wanneer een kind wordt doorgeplaatst gaan deze goederen met het pleegkind mee!

Fondsen en Organisaties

Naast de financiële vergoedingen vanuit de overheid zijn er verschillende organisaties die gratis of tegen zeer geringe vergoedingen diensten en producten leveren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Stichting “Magazijn je mag er zijn”. Deze levert kinderkleding en kinderartikelen speciaal voor pleegouders en pleegkinderen (jemagerzijn.nl);
 • Nationaal fonds kinderhulp
 • Stichting het vergeten kind
 • Cultuurfonds
 • Sportfonds
 • Verschillende vervoerders stellen gratis vervoer beschikbaar
 • Rechtswinkels

Voor een uitgebreid overzicht van vergoedingen klik op Overzicht vergoedingen