Pleegouderraad

Pleegouderraad (POR) behartigt gemeenschappelijke belangen pleegouders

Direct naar uitgebreide informatie over de POR? Klik Hier

De PleegOuderRaad (POR) is wettelijk verplicht advies- en overleg orgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat uit een groep ervaren pleegouders die de belangen behartigt van de pleeggezinnen die bij Kenter aangesloten zijn. De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders aangaan.

Door de input van u, de pleegouders, kunnen we pleegouders nog beter vertegenwoordigen. We hopen dat u ons wilt steunen en ons wilt informeren over de zaken binnen pleegzorg die voor u belangrijk zijn. We hopen dan ook dat u ons zult opzoeken met uw vragen, opmerkingen, suggesties, reactie en nieuwtjes.

U kunt de PleegOuderRaad bereiken op het volgende mailadres: POR@kenterjeugdhulp.nl

  •