Video Interactie Begeleiding gehechtheid (VIB-g)

Wennen aan een nieuwe gezinssamenstelling

Er komt er een onbekend kind in uw huis wonen! Misschien kent u het kind al vanuit uw netwerk maar krijgt u nu de rol van ‘opvoeder’. Natuurlijk moet u de eerste periode aan elkaar wennen. Als nieuw samengesteld (pleeg) gezin gaat u op zoek naar de beste manieren om met elkaar om te gaan.

Video Interactie Begeleiding

Kenter Pleegzorg biedt bij iedere startende plaatsing preventief ondersteuning door middel van Video Interactie Begeleiding gericht op gehechtheid (VIB-g). Als pleegkinderen in het verleden minder positieve ervaringen hebben gehad in hun contacten met volwassenen, is het voor hen lastiger om een veilige vertrouwensband/gehechtheidsrelatie met andere volwassenen te ontwikkelen. Gehechtheid hangt nauw samen met stress- en emotieregulatie en het vermogen om naar eigen gedrag, gevoelens en gedachten te kunnen kijken. Ook het daarover praten en naar een mening van een ander luisteren levert soms problemen op. Dat geldt voor veel kinderen die in een pleeggezin gaan wonen. Deze kinderen zijn gevoeliger voor allerlei vormen van stress en kunnen hier heftig(er) op reageren.

Signalen en behoeften in beeld brengen

De VIB-g begeleider brengt in de eerste drie maanden dat een pleegkind bij u woont, samen met u ‘in beeld’ welke signalen, behoeften en initiatieven uw pleegkind laat zien in het contact met u. Dit gebeurt door middel van een video opname (ongeveer 10 minuten) van een dagelijkse situatie, bijvoorbeeld als er samen gegeten wordt of thee wordt gedronken. De gemaakte beelden worden ‘stap voor stap’ met u teruggekeken en besproken. Kinderen ouder dan twaalf jaar kunnen als dat nodig of gewenst is, bij het gesprek aanwezig zijn. De VIB-g geeft uitleg over de ontwikkeling en behoeftes van uw pleegkind. Daardoor krijgt u meer oog (ontwikkelen van sensitiviteit) voor de verschillende signalen en behoeften van uw pleegkind. U als pleegouder krijgt hierdoor meer zicht op wat u al doet of wat u nog meer kunt doen ter ondersteuning van het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie van uw pleegkind met u. Er worden tussen de één á drie opnames gemaakt.

 Vragen over ontwikkeling

Ook als uw pleegkind langdurig in uw gezin woont, kunnen er soms vragen ontstaan over de ontwikkeling van uw pleegkind en de manier waarop u hiermee om kunt gaan. In dat geval kan uw pleegzorgbegeleider samen met u bespreken of een VIB-g traject helpend kan zijn. Zo’n (curatief) traject kan dan ‘op maat’ aangevraagd en aangeboden worden.

 

Meer weten? Neem contact op met uw begeleider pleegzorg.