Training: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

De training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur plus huiswerkopdrachten. De training helpt pleegouders en andere opvoeders om het gedrag van hun (pleeg)kind anders, door een ‘traumabril’, te bekijken. De kans op een stabiele relatie tussen opvoeder en (pleeg)kind en de kans op een succesvolle pleegzorgplaatsing wordt daarmee vergroot. Deze training leidt tot meer kennis en grotere tevredenheid bij opvoeders. Ook is sprake van minder stress binnen opvoedsituaties.

Bewezen effectief

De training is ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). De training staat in Nederland te boek als een goed onderbouwde interventie en is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Doel

Het doel  van de training is opvoeders te laten zien wat de invloed van trauma kan zijn op ontwikkeling en gedrag van pleegkinderen. Het soms moeilijke gedrag van de pleegkinderen kan beter begrepen worden als een opvoeder weet dat gedrag te maken kan hebben met wat het kind in het verleden heeft meegemaakt.

Inhoud training

De volgende onderwerpen komen  in de training aan de orde:  de mogelijke effecten van trauma  op de (hersen)ontwikkeling van het kind, het creëren van een veilige, voorspelbare omgeving, omgaan met gevoelens en gedrag, een pleitbezorger voor je pleegkind worden en voor jezelf zorgen. Een heel belangrijke module is ‘het belang van de band met de biologische ouders’. De biologische ouders kunnen getraumatiseerd zijn. Een trauma van de biologische ouders kan een deel van hun gedrag  verklaren

Belang van aanwezigheid bij alle bijeenkomsten

Kenter Jeugdhulp biedt deze training aan. Het is van belang dat deelnemers alle bijeenkomsten bijwonen om optimaal te profiteren van het materiaal en de inbreng van  de andere deelnemers.

Voor meer informatie over de start van een training kunt u contact opnemen met uw begeleider pleegzorg.

Literatuur:

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen, werkboek voor deelnemers

ISBN 978-90-368-1881-0 www.bsl.nl