Toezicht WMO onderzoek positief afgerond!

Het WMO onderzoek door de toezichthouder vanuit de gemeente bij KTC IJmuiden is POSITIEF afgerond! Dit is goed nieuws voor het KTC en Kenter.

In het kader van het toezicht op de Wmo 2015 startte GGD Kennemerland in opdracht van de drie IJmond gemeenten op 9 december 2020 een proactief onderzoek bij Kenter. Het onderzoek richtte zich specifiek gericht op het Kamer Training Centrum (KTC) in IJmuiden. Inmiddels is het onderzoek afgerond. De toezichthouder constateert op basis van het onderzoek dat er uitvoering wordt gegeven aan het beleid van Kenter Jeugdhulp. Het Kamer Training Centrum voldoet voor wat betreft de getoetste onderwerpen in voldoende mate aan de gestelde eisen.