Gloednieuwe Integrale Kind Centra openen deuren in Haarlem

Op donderdag 27 oktober zijn in Haarlem twee nieuwe Integrale Kind Centra, kortweg IKC’s, gestart. Binnen de IKC’s werken specialisten van het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp nauw samen. Door die samenwerking kunnen de IKC’s aan kinderen, waarbij de ontwikkeling niet goed verloopt, snel de juiste ondersteuning bieden. De nieuwe IKC’s in Haarlem zijn een samenwerkingsverband van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, SBO De Satelliet, SBO Focus, SO de Antoniusschool, Kenter Jeugdhulp en Lijn 5. Eerder deze week tekenden vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties een overeenkomst.

Combinatie van onderwijs en dagbehandeling

Binnen het IKC is onderwijs gecombineerd met dagbehandeling. Diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en speltherapie behoren tot de mogelijkheden. Ouders  kunnen– als ze dat willen – thuis ondersteuning krijgen. Het uiteindelijke doel is doorstroming naar een soort onderwijs dat het beste bij het kind past. Kinderen kunnen naar het IKC doorverwezen worden door de Centra voor Jeugd & Gezin, huisarts of school van het kind.

Kind centraal

IKC medewerkers stellen kinderen centraal en maken gebruik van de kracht en de talenten van elk kind én de kracht van samenwerking. Behandeling van kinderen gebeurt op een toegankelijke manier. Kinderen en hun ouders kunnen daarbij rekenen op maximale aansluiting bij hun mogelijkheden.

Op de foto de door alle samenwerkende partijen ondertekende intentieverklaring