Nieuwe handleiding Video-interactiebegeleiding

In de afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van video-interactiebegeleiding in de pleegzorg. De methodiek is beschreven in een handleiding. 

VIB in de pleegzorg

Video-interactiebegeleiding (VIB) in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Door samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren.

Verder ontwikkelen resulteert in handleiding

In de afgelopen drie jaar is – in nauwe samenwerking met  tien aanbieders van pleegzorg, waaronder Kenter – hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van video-interactiebegeleiding in de pleegzorg. Het resultaat mag er zijn, de methodiek is nu beschreven in een handleiding en geïllustreerd aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk. Alle participerende organisaties zijn erg trots op het resultaat. 

Meer weten over dit onderwerp?

Meer info over dit onderwerp is te vinden op www.aitnl.org of bestel de methode.